Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föryngring kan rädda kommunpolitiken

/
  • Sex av tio politiker som slutar i förtid gör det av privata skäl, som att man flyttar från orten eller får ett nytt arbete.
  • Statsvetaren Richard Öhrvalls forskning visar att privata skäl som flytt och jobb är vanligaste förklaringarna till att politiker hoppar av sina uppdrag. Han tror att kommunpolitiken måste anpassas för att färre ska hoppa av i framtiden.

Det har blivit lite vanligare att politiker hoppar av sina uppdrag. Men arbete och flytt är de vanligaste orsakerna bakom och många avhoppare har en positiv syn på politiken. Men på sikt kan avhoppen orsaka problem med representativitet och återväxt. Den bilden ger statsvetaren Richard Öhrvall som har forskat på avhoppade kommunpolitiker.

Annons

Politikeravhopp mitt under mandatperioden är ett ämne som det har forskats ganska lite om i Sverige. Statsvetaren och SCB-analytikern Richard Öhrvall är ett av undantagen. Han och kollegan Gissur Ó Erlingsson vid Linköpings universitet kartlade antalet avhoppade kommunpolitiker i Östergötland under förra och förrförra mandatperioden. Statistiken visar att avhoppen ökade något. Trenden håller i sig även efter det senaste valet 2010.

– Men det är inga jätteskillnader. Det parti som stack ut under förra mandatperioden var Sverigedemokraterna och de fick betydligt fler mandat inför den här mandatperioden så det kan säkert vara en delförklaring, säger Richard Öhrvall.

Studien visar att sex av tio politiker som slutar i förtid gör det av privata skäl, som att man flyttar från orten eller får ett nytt arbete. Var fjärde politiker säger att de slutar av politiska skäl och resten anger en kombination av orsaker. Det är lite vanligare med avhopp bland oppositionspolitiker och i partier med låg medelålder, som V och MP.

– Den förvånande bilden är att många tycker att det är roligt att vara i politiken och väldigt många kan tänka sig att hoppa på igen.

Är avhoppen ett problem?

– Att det blir ombyte i politiken är i sig inte ett stort problem. Men avhopp under mandatperioden tar kraft från det politiska arbetet. Nya som kommer in behöver tid för att sätta sig in i frågorna för att kunna utföra det uppdrag de har i fullmäktige. Det innebär helt klart problem.

Richard Öhrvall tar även upp det långsiktiga problemet med att kommunfullmäktige blir allt äldre. På sikt måste man börja förnya sig och då är det inte bra att så många unga hoppar av.

– I Riksdagen har det skett en generationsväxling, men det finns ingen koppling på kommunnivå. Där är det fortfarande väldigt många 40-talister, säger han.

Vad kan man gör åt problemet?

– Man får titta mer på lösningar kring hur man kan kombinera politiken bättre med arbetslivet. Utnyttja ny teknik bättre, se över vilka tider man lägger möten på för att underlätta folks möjligheter att ta på sig ett uppdrag. Men vi har inga klockrena lösningar att leverera.

Kan höjda arvoden hjälpa?

– Svårt att säga. En del politiker framför att ersättningarna är för låga, men det verkar inte vara ett skäl till att man hoppar av. Men det finns säkert med i ekvationen när man väljer om man ska vara engagerad eller inte.

Har partierna svårt att fylla upp de platser som blir tomma?

– En hel del partier har problem att få fram tillräckligt med bra namn på listorna. Å andra sidan vet vi inte riktigt hur man söker. Det är rätt så stor del av svenska befolkningen som säger att de kan tänka sig att ta åt sig ett förtroendeuppdrag. Frågan vilka man tillfrågar och i vilka kretsar man rör sig, säger Richard Öhrvall.

Annons
Annons
Annons