På arbetarbladet.se sparas viss data i cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.
⇒ Om cookies och personuppgifter
Annons

Så ska fler ta pauser i Hofors

+
Läs senare
/

Med målet att få fler att stanna till i Hofors satsar kommunen miljonbelopp på en attraktivare genomfart. Men vad kan få fler att rasta på orten?

På måndag invigs nya E 16 (före detta riks 80). Att få statusen som Europaväg är alla inblandade kommuner stolta över, förhoppningen är att besöksnäringen ska gynnas.

Dock är det på få platser som E 16 går genom centralorterna, på den nio mil långa sträckan mellan Gävle och Falun är det bara Hofors som bilisterna åker igenom.

Den rejält sänkta hastigheten genom tätorten kan ses som problematisk, men Hofors kommun har valt att se det som en möjlighet.

Målet är att fler förbipasserande ska stanna till i Hofors. Bensin, livsmedel och matställen ska dra till sig besökare och allra helst ska de hitta ända upp till centrum.

– Det är svårt, jättesvårt. Det skulle vara Systembolaget som kan dra till sig folk – om de är på väg till fjällen och vet att det brukar vara mycket kö i Mora till exempel. Jag har sagt länge att vi måste ha en stor skylt vid båda infarterna där vi radar upp alla butiker som finns, säger företagarföreningens ordförande, Mats Björklund.

Bättre skyltning är något som resenärerna efterfrågar. Det visar en resestudie som gjordes i EU-projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk. Det finns också intresse av bredare matutbud, bättre kvalitet på matställena och fler bemannade bensinstationer.

8 000 resenärer beräknas passera Hofors dagligen och det är på Statoil de flesta hamnar i dag.

Bensinmacken känner av ett hårt tryck från främst fjällresenärer vid veckosluten och på söndagseftermiddagar.

Det finns också en hel del transporter. 10 procent utgörs av tung trafik, enligt beräkningar. Och sedan är det människor som arbetspendlar.

– Jag stannar här för att tanka och ibland handlar jag på Lidl för att det ligger precis vid vägen, säger Mats Engblom som bor i Falun, jobbar i Gävle och därför passerar här dagligen.

 • Gävle-Dala Utvecklingsstråk

  EU-projekt med syfte att förbättra besöksnäringen och utveckla näringslivet längs sträckan Gävle–Älvdalen/Orsa och fjällvärlden.

  Projektet pågick 2009–2012 och hade en budget på 7,5 miljoner kronor.

  Hälften finansierades av EU:s regionala medel medan andra hälften kom från kommunkassorna i de deltagande orterna, Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Rättvik, Mora och Orsa samt Trafikverket.

  Hofors främsta vinning i projektet var ”Genomfart Hofors”, en förstudie och ett utformningsförslag för ett attraktivare vägavsnitt genom tätorten.

  Falu kommun som också ledde projektet fick största delen av pengarna till ett tiotal digitala informationsskyltar, 2,7 miljoner kronor. Det motsvarar 36 procent av totalbudgeten.

  PENGAR OCH MÅL

  Så ska Hofors genomfart bli attraktivare

  Ekonomi :

  Kommunen satsade 100 000 kronor under 2010 och 6,6 miljoner kronor finns avsatta i budgetplanen för år 2014.

  EU-projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk har finansierat förstudie och förslag till utformning som en extern konsult tagit fram.

  Det är också tänkt att Trafikverket ska delta i arbetet.

  Några av målen :

  Skapa en inbjudande känsla för både ortsbor och förbi-passerande.

  Bättre tillgänglighet till näringsidkare längs vägen.

  En säkrare väg med en låghastighetszon genom tätorten, färre ut- och infarter och bättre övergångsställen.

  Förbättra pendlingsmöjligheterna till arbetsplatser, utbildning och samhällsservice.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons