Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rena diken - färre myggor

/

Rensningen av diken i närheten av Kerstinbo vid Nedre Dalälven har väckt farhågor om att myggen gynnas.

– Nej, snarare blir det totalt sett mindre stilla­stående vatten i hela området som berörs, säger Birgitta Svensson, handläggare på läns­styrelsens naturmiljö­enhet i Uppsala.

Annons

Hon tror att det i sin tur leder till färre mygg även om det är svårt att sia om, bland annat eftersom det beror på väder med mera.

Dikesrensningen sker i samarbete med en samfällighetsförening i byarna Kerstinbo och Skärsjö.

Det ska medverka till att vattenavrinningen ökar i området som berör bland annat ett blivande naturreservat.

Några mindre diken i det planerade naturreservatet rensas dock inte, dels för att det blir för dyrt, dels för att höja grundvattennivån i delar av området.

– Vi vill gärna se lite mer lövskog, säger Birgitta Svensson som räknar med att naturreservatet blir klart inom ett par år, beroende på när alla markfrågor är lösta.

Hon samråder med gruppen som utreder myggproblemen och betonar att myggfrågan ska beaktas, bland annat i skötselplanen för reservatet.

– Vi bedömer att det inte blir mer ytvatten än i dag, säger hon.

Enligt uppgifter till Arbetarbladet täpps ett antal diken igen.

– På ett par ställen läggs schaktmassor ut i mindre, orensade diken, bland annat för att underlätta framkomligheten för besökare, säger Birgitta Svensson.

Det planerade naturreservatet omfattar cirka 500 hektar. Kerstinbo ligger strax öster om området.

Annons
Annons
Annons