Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att strypa en stadsdel

Insändare

Annons

Vallongatan har sedan området planerades fungerat som en viktig led för samtliga boende i kringliggande kvarter. Under en längre tid har nu trafikanter fått utstå ett trafikhinder som saknar motstycke där sex betongblock blockerar gatan, skapar köer, irritation och är en trafikfara i sig.

I och med köbildning alternativt förlängda omvägar, utgör även farthindren en negativ miljöpåverkan. Trafikgenomströmningen påverkas ända till korsningen Bondegatan/Södra Kungsgatan. Framkomligheten försämras dessutom kraftigt för utryckningsfordon och därmed försämras service vid händelser som brand och liknande.

Ärendet om Vallongatan kommer upp på tekniska nämndens sammanträde 17 mars. De boende i Brf Linden har ansökt om att gatan grävs av norr om Fleminggatan och görs om till grönområde. Några enskildas individuella behov ges utrymme att obehindrat strypa en stadsdel, utan att resterande berörda i området har hörts i frågan.

Nuvarande farthinder bör, enligt undertecknad, avlägsnas. Vallongatan har ett självklart värde i stadsdelen och måste därför bevaras.

Efter en namninsamling i berörda kvarter, vet jag att jag inte är ensam om mina åsikter.

Det sägs finnas en politisk vilja i Gävle kommun att ha en medborgar- dialog i ett tidigt skede av planeringsprocesser. Jag efterlyser på detta stadium, ett dialogmöte med allmänheten, för att fånga in kunskaper och synpunkter i ärendet.

AC Landelius

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons
Annons
Annons