Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra avskaffa fas 3

/
  • Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Magdalena Andersson, partiledare Stefan Löfven och talesperson i arbetsmarknadsfrågor Ylva Johansson förklarade på onsdagen hur de vill avskaffa fas 3.

Efter att ha trampat snett med sitt prat om affärsplan härom dagen hamnade Socialdemokraterna rätt när de i går presenterade ambitionen att avskaffa fas 3.

Annons

Det som kallas fas 3 är en del av den jobb- och utvecklingsgaranti som regeringen infört. Där hamnar personer som inte fått jobb efter 450 dagar. De flesta av dem är långtidsarbetslösa och har varit utan arbete i mer än två år.

Många av de 70 000 långtidsarbetslösa är i fas 3, men inte alla. I fas 3 finns nu 30 000 personer.

Fas 3 har kritiserats för att i många fall inte innehålla meningsfulla arbetsuppgifter, ta dålig hänsyn till sådant som arbetsskydd, vara en lågavlönad förvaring som möjligen gynnar vissa arbetsgivare men knappast de arbetslösa.

De som är i fas 3-verksamheter är väldigt olika. De är unga och gamla, låg- och högutbildade. För att göra de personerna mer attraktiva på arbetsmarknaden behövs olika typer av insatser.

Mer än hälften av de i fas 3 är under 55 år och har mer än tio år kvar i arbetslivet. Ansträngningar måste därför göras för att de ska få annat att göra än det de gör i fas 3, där de inte kan vara i uppåt tio år till.

Socialdemokraterna föreslår att alla i fas 3 ska få jobb, som partiet kallar riktiga. Likt verksamheten i fas 3 är de dock inte riktiga i meningen att de är finansierade enbart av arbetsgivare. Dessa jobb ska nämligen finansieras till mellan 85 och 100 procent av staten, med anställningsstöd.

Det är bra. De personer som det gäller har ofta varit arbetslösa en längre tid och behöver knyta bättre kontakt till arbetsmarknaden och få vara verksam på meningsfullt sätt där. 15 000 jobb ska det ge. Lönen för dem ska vara avtalsenlig på det område jobbet är.

Övriga 15 000 i fas 3 ska erhålla utbildning, varvid de behåller den ersättning de har för närvarande.

Socialdemokraternas åtgärder är bra för de ställer rätt fråga på arbetsmarknaden i dag: Vad kan staten göra för att individer ska få jobb? Därmed bryts de senaste årens trend av borgerligt synsätt där fokus är på vad individen kan göra som bortser från de omständigheter individen lever under.

Åtgärderna för att avskaffa fas 3 kostar 2 miljarder kronor mer än vad fas 3 nu gör. Risken är att det kostar mer, eftersom konjunkturen försämras och fler personer är i rörelse in i fas 3.

Det är också risk att personer efter att året med anställningsstöd åter blir utan jobb, eftersom arbetsgivare inte har råd att ha kvar dem när stödet upphör. Det kan göra att kostnaderna för att avveckla fas 3 växer.

De personer som får utbildning blir förhoppningsvis bättre rustade att få ett jobb på arbetsmarknaden. Men i ett sämre konjunkturläge kan de trots vidareutbildning få svårt att få jobb.

Å andra sidan är risken hög att fas 3 i nuvarande form fylls på med långtidsarbetslösa om konjunkturen blir sämre, vilket mycket tyder på.

Robert Sundberg

 

Annons
Annons
Annons