Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta vår smärta på allvar

Annons

Långvarig smärta är ett handikappande tillstånd som orsakar stort lidande för den som drabbas. Samtidigt medför det omfattande kostnader för samhället då många berövas chansen till ett fullvärdigt liv med yrkesarbete och egen försörjning.
Bara här i Gävleborg beräknas fler än 40 000 människor lida av långvarig smärta. Beräknat på uppgifter från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är den totala samhällskostnaden för långvarig smärta över två och en halv miljard kronor per år i länet.

Många smärtpatienter känner sig misstrodda och är mycket besvikna på vården. Det vet vi efter en omfattande kartläggning med ett nedslående resultat.
Det är alltför vanligt att vårdpersonal inte ägnar tillräcklig tid åt smärtpatienterna, eller att de inte får den utbildning och det stöd som krävs, utan att de istället skyndar vidare till nästa patient. Detta resulterar i att smärtpatienter ofta måste vänta över ett år för att få en diagnos och i bästa fall även korrekt behandling.

Många av våra medlemmar vittnar i kartläggningen om att det saknas beprövade behandlingsrutiner och vårdprogram för långvarig smärta. Resultatet blir att man som smärtpatienter får söka sig fram i vårdapparaten för att hitta någon som vill och kan hjälpa. Det är lätt att känna sig som Svarte Petter, som den besvärliga patienten som ingen vill ha. Man måste som patient själv strida för sin rätt fast man kanske inte orkar. Detta kan inte få fortgå längre.

Långvarig smärta måste helt enkelt ses som en sjukdom/diagnos i sig. Det handlar enligt medicinsk expertis om mer än var femte svensk och det måste satsas betydligt mer på kompetensutveckling inom primärvården. En snabb och korrekt diagnos är helt avgörande för en framgångsrik behandling – och därmed en snabb återgång i yrkesarbete. Efter diagnos måste patient och läkare gemensamt lägga upp en behandlingsplan där mål och förväntade resultat ställs upp. Dessa resultat måste sedan utvärderas regelbundet. Patienter med långvarig smärta har ofta en komplex sjukdomsbild där stora individuella skillnader förekommer. Därför behöver man många gånger kunna pröva och utvärdera olika behandlingsalternativ för att nå ett gott resultat.

Om man menar allvar med arbetslinjen och vill ge människor möjlighet att arbeta istället för att gå sjukskrivna – då krävs att politiker och tjänstemän i Gävleborgs län tar sitt ansvar och fattar nödvändiga beslut:
1.Diagnos och korrekt behandling ska ges inom sex månader.
2.Anta ett regionalt vårdprogram för långvarig smärta.
3.Säkerställ att det finns kompetens inom smärtområdet på länets större vårdcentraler.

En genomtänkt vård för smärtpatienterna – så att vi slipper ”valsa runt” i vården – tjänar både vi som patienter och hela samhället på. Det ger ett minskat lidande och fler i arbete.

Uppgifterna från SBU talar för sig själva: Bara här i Gävleborgs län kostar den långvariga smärtan två och en halv miljard per år.
Ta vår smärta på allvar – det vinner vi alla på!

Anne Carlsson
Förbundsordförande Reumatikerförbundet

Pelle Kölhed
Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP

Kathleen Bengtsson-Hayward
Förbundsordförande NHR

Annons
Annons
Annons