Annons

Annons

Annons

Därför är musiken så viktig för barn

Musik kan gynna barnets utveckling både språkligt och motoriskt. Sång och rörelse kan förstärka det som barnet lär sig.

– Barn leker sig genom livet och upptäcker saker hela tiden. Att upptäcka hur livet fungerar fyller hela barnets tillvaro, säger musikpedagogen Sofia Jeppsson.

Musik är en del av livet. Den kan påverka oss på olika sätt. Genom musiken kan vi uttrycka och förmedla känslor. Men musik kan även ha en stark koppling till lärande och användas som ett pedagogiskt verktyg. Språket utvecklas genom rytmer och klappramsor.

Sofia Jeppsson är musikpedagog och undervisar på Kulturskolan och Högskolan i Gävle.

– Man kan använda sig av estetiska uttrycksformer för att lära in olika saker och för att kunna ge uttryck för sin kunskap. Du kan egentligen använda musiken i varje moment. Påklädningssituationer med det lilla barnet kan du förstärka: ”nu tar jag på vantarna på mina händer” genom att just sjunga det. Livet för ett litet barn handlar om att uppleva och genom upplevelsen lära sig om livet.

Annons

Annons

Att stimulera flera sinnen kan vara ett sätt att stimulera lärandet. På många förskolor och skolor kopplas musik och dans ihop med andra ämnen, som till exempel matematik. Det kan vara lättare att memorera saker om man kopplar det till en melodi, en rytm eller rörelse. Jag kanske enklare kan ta till mig kunskap om jag i en lärandesituation erbjuds att använda flera sinnen

– Om jag som pedagog kan förmedla det på ett lustfyllt sätt är sannolikheten större att det fastnar. Lusten är en förutsättning för motivation och förstår jag sammanhanget kan jag också ta till mig och förstå kunskapen.

– Det är viktigt för alla människor, både barn och vuxna, att ha tillgång till olika uttrycksformer. Människan är en estetisk varelse och om musik räknas som ett estetiskt uttryck så tror jag att musiken är viktig. Vi har alla behov av att kommunicera och musik är ett kommunikationsmedel. Det är puls, det är dynamik, rytm och samspel. Musik kan användas för att förstärka känslor, en handling och språket.

Musikpedagog Sofia Jeppsson.


Anne Sjödin

anne.sjodin@arbetarbladet.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan