Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Barnahus kan bli permanent

Tiden för polisens utredningar och antalet fall som leder till åtal har ökat sedan Barnahus Gävleborg kom till. Nu förslås det länsövergripande samarbetet kring barnutredningar bli permanent.

BARNAHUS. Birgitta Sjöberg har jobbat i polishuset i Gävle i 20 år och tycker att Barnahuset är ett stort steg framåt. "Det är inte en institution, inte ett hem utan något mittemellan. Det är för barnens bästa vi har gjort det här", säger hon.

Annons

Barnahus Gävleborg startade i november 2008 som ett treårigt försöksprojekt. Det är ett samarbete mellan polis, åklagare, Gävleborgs tio kommuner och Landstinget Gävleborg.

Istället för att slussas runt mellan olika myndigheter ska barn som har utsatts för misshandel eller ett sexualbrott i en nära relation bara behöva åka till barnahuset som finns i en lägenhet på Nygatan i centrala Gävle.

Annons

På onsdagen presenterades en utvärdering som Region Gävleborg har gjort.

Annons

2008-2009 togs sammanlagt 327 barnärenden upp av Barnhus Gävleborg. Av dem har 256 lett till polisanmälningar och 34 åtal.

När det gäller misstänkta sexualbrott mot barn under 15 år har andelen fall som lett till åtal ökat från 24 till 50 procent på tre år.

Under samma period har medianvärdet för utredningar, från anmälan till beslut, minskat från 76 dagar till 40 dagar.

Från socialtjänsten vittnar man om att samrådsmöten med polis, barnpsykiatri och åklagare gör att kvalitén i utredningarna blir bättre.

– Samarbetet medför att det kanske räcker med ett förhör jämfört med flera tidigare, säger Lennart Segerqvist, chef för polisens familjevåldsrotel.

Under hösten ska förslaget om att göra Barnahus Gävleborg till en permanent verksamhet upp till beslut i samtliga tio kommuner och Landstinget Gävleborg.

Driftskostnaden ligger på 1,3 miljoner kronor per år. För en liten kommun som Ockelbo motsvarar det 15 000 kronor per år.


Ylwa Karlström

ylwa.karlstrom@arbetarbladet.se

Till toppen av sidan