Annons

Annons

Annons

Trafikplats Tuna

Första steget mot ny trafiklösning

Första steget mot en stor trafikplats där Järbovägen går under riks 80 tas efter årsskiftet. Då påbörjar Sandvikens kommun och Trafikverket en gemensam förstudie av hur ska gå till att bygga av- och påfarter.

Det är för att lätta på trycket efter Gävlevägen som kommunen och Trafikverket nu ska utreda en trafikplats med syftet att trafiken mot Jäderfors, Järbo och Kungsberget inte ska behöva ledas in i centrum.

– Vi har även tittat på andra lösningar. Man kan höja framkomligheten efter Gävlevägen genom att exempelvis göra om trafiksignaler till rondeller. Men det ger ingen ökad kapacitet, säger tekniska chefen Erika Ågren.

Annons

Annons

Enda rimliga lösningen på sikt är, enligt Sandvikens kommun, av- och påfarter där Järbovägen korsar riks 80. Då blir riks 80 en parallellväg till Gävlevägen för bilister som inte behöver åka in i stan.

– Spontant tror jag att det kan bli ett lyft för Jäderfors. Nya industriområdet i Tunaområdet får också ett guldläge. Dessutom blir det enklare och snabbare för alla som bor i Örta och Barrsätra att komma ut på riks 80, säger Erika Ågren.

Någon diskussion om kostnadsfördelning mellan kommun och stat har ännu inte förts.

– Först handlar det om att Trafikverket ska få med det här projektet i sin långtidsplan. Finns det ingen förstudie är det svårt.

Så här skulle en trafikplats i korsningen Järbovägen-riks 80 kunna utformas.


Mats Jonsson

mats.jonsson@arbetarbladet.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan