Annons

Annons

Energimyndigheten går långt utöver sitt mandat

I Energimyndighetens remiss, avseende nya områden som ”riksintresse vindbruk” sägs, att regeringen ålägger EM, att ”skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen”.

Trots detta lägger myndigheten en död hand över svenska land- och vattenområden, rymmande en utbyggnad av totalt 90 TWh på land och till sjöss! Detta innebär, långt över tre gånger regeringens mål om 30 TWh vindkraft, vilket är oacceptabelt. Hur kan denna yta ligga inom planeringsramen? Det har redan byggts många vindkraftverk utanför riksintressena, då borde väl markanspråken minska, inte öka?

Till detta förslag skall läggas nuvarande riksintressen. Därtill kommer platser som kommunerna angivit. Myndigheten tar, utan hänsyn till bristande samhällsnytta, enorma ytor i anspråk för ett av de mest ineffektiva och olönsamma sätt att producera el som finns. I remissen står, att ”Utpekade riksintresseområden är anspråk på mark- och vattenområden och dessa områden kan inte överklagas.” Så behandlas medborgarnas äganderätt. Om en markägare vill utnyttja dessa områden för annan verksamhet, t.ex. att bygga fritidshus, kommer inget tillstånd att ges, riksintresset av vindkraft anses gå före enskildas intressen.

Annons

Annons

Vi ser nu en tvångsinlösen, utan ersättning för intrånget i äganderätten. Detta övergrepp rimmar illa med vår rättsuppfattning. För att motivera intrånget, måste det finnas ett verkligt riksintresse och en dokumenterad nytta för samhället av åtgärden. Vi anser inte att vindkraften lever upp till något av dessa krav. Sveriges överskott av koldioxidfri el, växer stadigt vindkraften förutan. Vindkraft är varken miljövänlig, konkurrenskraftig eller effektiv och kan inte överleva utan mycket stora dolda bidrag via elräkningen. Elkostnaderna för slutkunderna kommer att höjas kraftigt, på grund av vindkraftens stora krav på utbyggda elnät och utrustning för spänningsreglering.

Handeln med utsläppsrätter flyttar utsläppen till annan plats i EU vid en export av vindel, de minskar inte. Skulle stängning av kärnkraften vara syftet, faller miljöargumentet lika platt till marken. Att Energimyndigheten tillåts agera på detta sätt, utan att samhälls- eller miljönytta kan påvisas och med dessa enorma helt onödiga marginaler, som skadar medborgarnas intressen utan ersättning, är anmärkningsvärt i rättsstaten Sverige. Detta måste uppmärksammas och stoppas, innan ytterligare skada sker.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Sune Sjöström, ordförande,
Björn Törnvall, Jonny Fagerström

Annons

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy