Annons

Annons

Annons

Annons

Ny folkhälsolag ger ett mer socialt hållbart samhälle

Text: 

Skillnaderna i hälsa är stora i Sverige, var du bor avgör när du dör. Det finns en hälsoklyfta mellan rika och fattiga områden i Sverige som syns i medellivslängd.

Växande ekonomiska och sociala skillnader, otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan.

Under alliansregeringens tid har klyftorna ökat samtidigt som folkhälsoarbetet tunnats ut.

Annons

De få ord som sägs från alliansen om folkhälsa handlar om enskilda individers livsstil istället för om strategiskt arbete som förbättrar människors livsvillkor och förutsättningar för hälsa.

Sjukvården kan göra mycket men de kan inte lösa den ökande ojämlikheten i hälsa eller motverka fattigdom, kemikalier i matförpackningar eller ökad bostads-segregation.

Det behövs politiska ambitioner för att få befolkningens hälsa att bli bättre och mer jämlik. Finns det säkra cykelvägar mellan skolan och bostadsområdet är det fler som cyklar än skjutsar sina barn med bil. Finns det stöd i skolan så att fler går ut med goda kunskaper påverkar det hälsan.

Annons

Miljöpartiet vill modernisera folkhälsopolitiken i Sverige. Vi föreslår att det tillsätts en nationell Folkhälsokommission som kan lägga grunden för en moderniserad folkhälsopolitik och ta fram förslag på en folkhälsolag, något som Sverige saknar, till skillnad från de andra nordiska länderna.

Vi vill driva en ny modern folkhälsopolitik där livsvillkor som fördelningspolitik och rätt till bostad är självklara utgångspunkter. I ett jämlikt samhälle har alla människor förutsättningar till god hälsa, livskvalitet och tillgång till vård av hög kvalitet vid sjukdom.

I dag präglas vården alltför ofta av splittrade insatser som bara bemöter symptom, inte orsaker. Vi vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och det som främjar hälsa.

Varje insats vi gör som minskar ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut en bra vård.

Annons

Vi går till val på att driva en politik som främjar hälsa och minskar skillnaderna i hälsa och vi vill skärpa det strategiska arbetet för ett socialt hållbart samhälle genom att införa en folk- hälsolag.

Styrningen av sjukvården ska gynna långsiktig hälsa och ersättningssystemen ska därför ses över. Vi vill bland annat förbjuda transfetter i mat, minska de skadliga partiklarna i stadsluften och värna en restriktiv alkohol- och tobakspolitik.

Folkhälsoarbetet synliggör politiska prioriteringar. För Miljöpartiet är folkhälsa en valfråga.


Gunvor G Ericson (MP)

Annons

Annons

Till toppen av sidan