Annons

Annons

Hofors kommun trotsar domstolar för att neka Alice sina rättigheter

Att kommuner överklagar förvaltnings- och kammarrättsdomar till fördel för den enskilde som har överklagat ett LSS-beslut är snarare regel än undantag sedan flera år tillbaka.

Annons

Orsakerna kring att kommunerna inte nöjer sig med förvaltningsrätts- och kammarrättsdomar har diskuterats inom alla intresseorganisationer som företräder personer i behov av LSS-insatser. Genom att ta del av artikel i Arbetarbladet 11 mars kan vi på FUB konstatera att Hofors kommun har tagit gått ännu ett steg. Kommunen ifrågasätter nämligen inte enbart den enskildes faktiska behov utan verkar även ha fått hybris genom att använda sig av lag- och domstolstrots. Alice har vunnit i alla tre domstolsinstanserna men fortfarande anser Hofors kommun att de bättre än Alice, hennes närstående och alla domstolar vet att Alice inte har behov av personlig assistans all vaken tid utan kan nöja sig med 29 timmar i veckan, det vill säga knappt två dagar i veckan.

Susanne Holmgrens kommentar i sitt mejl att förvaltningsrätten inte ansåg det vara klarlagt exakt i vilken omfattning som Alice har behov av personlig assistans eftersom de inte skrev det i domen. I själva verket framgick det tydligt att Alice har behov av personlig assistans all vaken tid vilket även kammarrätten och förvaltningsdomstolen höll med om.

Annons

Annons

Susanne Holmgren på Hofors kommun skriver att de driver bedömningen som handläggaren gjort och sedan rättar sig efter förvaltningsrätten. Eftersom fallet med Alice drevs upp ända till högsta förvaltningsdomstolen så stämmer inte detta uttalande. Vidare skriver Hofors kommun att de vill ha rättspraxis men när sedan kammarrätten kommer med rättspraxis och Högsta förvaltningsdomstolen kommer med ett prejudikat så nöjer sig Hofors kommun ändå inte med vad domstolen kommer fram till. Man säger att man vill veta vad som är rätt och fel men tycker ändå att det är upp till socialtjänsten att bestämma timmarnas omfattning trots att domstolen säger annat. Alla överklaganden gick ju ut på att pröva rätten till assistans all vaken tid inte om Alice endast hade rätt till assistans eller inte. Vad menar då Hofors kommun?

Hofors kommun bortser ifrån domstolarnas bifall till assistans all vaken tid och menar istället på att ”det är upp till socialtjänsten att fastställa omsättningen”. Kommunens agerande är helt bisarrt och avsaknaden av grundläggande kompetens kring hur rättssystemet är uppbyggt och vilka lagar kommunen beslutar i enlighet med lyser med sin frånvaro. Hur kan det bli så här?

En dom ska verkställas omedelbart och gäller till dess att ny dom kommer som säger annat om inte inhibition har beviljats för det motsatta. Alice skulle ha haft personlig assistans i samband med beviljandet i förvaltningsrätten. Hofors kommun har inte bara begått domstolstrots en gång utan tre! Susanne Holmgren själv erkänner dock sin inkompetens genom att säga att ”lagen är lite otydlig” då hon menar på att Alice hade kunnat beviljas andra insatser än personlig assistans. Dessutom säger hon att Alice skulle ha blivit beviljad avlösarservice om hon hade sökt det!

Annons

Annons

Det är skrämmande att Susanne Holmgren inte vet vilka grundläggande syften de olika LSS-insatserna har för då skulle hon förstå hur knasigt hennes uttalande om avlösarservice rent faktiskt är.

Kan Hofors kommun inte ens skilja på de olika LSS-insatserna så kan man ifrågasätta kompetensen kring LSS målparagrafer, verkställighet av domar samt Sveriges grundlagar. Enligt Regeringsformens 1 kapitlet 1 § ska all offentlig makt utövas under lagarna. Detta innebär att Hofors kommun i samband med ansökan om en LSS-insats ska fatta beslut i enlighet med LSS-lagen, det vill säga det ska vara den enskildes individuella behov som ska vara avgörande och beslut ska fattas i enlighet med den ansökta insatsen till bakgrund av målparagraferna i LSS. Kommunens subjektiva tolkningar om vad som i stället skulle kunna vara en lämplig insats för Alice är irrelevant och inte förenligt med LSS och definitivt inte skäl för att ytterligare ignorera legalitetsprincipen genom att begå lagtrots.

Thomas Jansson

ordförande, Riksförbundet FUB

Nina Alander

förbundsjurist, Riksförbundet FUB

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy