Annons

Annons

Annons

Trafikplats Tuna

Jättesatsningen på ny Sandvikenavfart från E16 får kritik

En helt ny av och påfart vid E16 har länge diskuterats vid Tuna, nu är den på gång.
Men trafikplatsen ska bekostas helt av kommunen, utan en krona i bidrag från Regionen eller Trafikverket. Det handlar om över 40 miljoner kronor i lokala skattemedel.
Moderaternas oppositionsråd Hans Olsson är kritisk och ifrågasätter vad samhällsnyttan är.
– Att satsa så många miljoner på ett helt nytt handelsområde är helt förkastlig, säger han.

Länge har den varit på tal, men nu är projekteringen igång. Trafikverket ska ta fram en vägplan som är myndighetens motsvarighet till den kommunala detaljplanen för nya trafikplats Tuna.

Att arbetet leds av Trafikverket beror på att E16 är en nationell väg och har inget med finansiering att göra. Sandvikens kommun har nämligen fått nobben, av både Regionen och Trafikverket, och tvingas nu stå för hela kostnaden på egen hand.

– Kommunen kommer bekosta allt på egen hand, men eftersom det är en statlig väg har vi godkänt det och vi har startat en planläggningsprocess på uppdrag av kommunen som de också betalar, säger Henrik Schelin, chef på Trafikverket i Gävle.

Ett av kommunens argument är att Kungsberget som stor regional turistmagnet ser behovet av infarten räcker inte.

Annons

– Vi har uppdrag att prioritera projekt som sedan genomförs av Trafikverket. Vi har inte prioriterat Tunaavfarten så högt att den finns med på Trafikverkets lista. Vi har gjort bedömningen att det är mycket kommunens angelägenhet, säger Göran Unger, avdelningschef för infrastruktur och samhällsplanering på region Gävleborg

Annons

Även Trafikverket anser att de två infarter som finns i dag är tillräckliga.

– Periodvis skapas det trafikproblem lokalt på Gävlevägen, vi har full förståelse för de lokala men ur ett nationellt perspektiv som vi har på europavägar är det inte prioriterat, säger Henrik Schelin.

Sandvikens kommun ser den nya trafikplatsen som nyckeln för att få till nyetableringar på Tunaområdet. Arbetet med att hitta intressanta aktörer som ser attraktionskraften i Tuna har pågått i över 20 år.

LÄS OCKSÅ: Kommunen vill släppa fram handel i Tuna

Först handlade det om storföretag och området detaljplanerades som industrimark. De planerna har förflyttats till ett område som i dag kallas Tuna 2.

Sammanlagt handlar det om över 50 hektar exploaterbar mark.

I dag är ambitionen att göra Tuna 1 till ett extern handelsområde, men än så länge finns här bara Beijer. De har varit ensamma på området i över två år.

– Jag har börjat ifrågasätta den här avfarten mer och mer. Ska vi satsa på ett nytt köpcentrum och därför lägga över 40 miljoner kronor på en ny trafikplats samtidigt som Mosaiken inte är fullt utbyggd och Sandvikens centrum är stort som Västerås centrum, men med allt färre butiker? Vi har ingen strategi och ingen plan. Det är inte bra. Vi måste förtäta centrum och koncentrera handeln som är kvar, säger Hans Olsson (M).

Annons

Ifrågasättandet är inte nytt. Företagarföreningen i Sandviken har tidigare protesterat på kommunens satsning på ett nytt externt handelsområde.

Annons

LÄS OCKSÅ: Handlarna säger nej till jätteinvestering

Hans Olsson tror på att fortsätta satsa för att få etableringar av industrier på Tuna, men anser inte att det behövs någon ny trafikplats på grund av det.

– Men att satsa på ett helt nytt handelsområde är helt förkastligt. Jag hörde dessutom från Kungsberget att en ny avfart inte är någon prioriterad fråga för deras del.

Som huvudoppositionsråd har han nu lyft upp frågan om vilken samhällsnytta en ny trafikplats egentligen ger och hoppas på en debatt på högsta politiska nivå.

Redan nu ger kommunalrådet Peter Kärnström (S) sin syn på varför en trafikplats vid Tuna är avgörande för Sandvikens fortsatta tillväxt.

– Redan för några år sedan visade en rapport från Handelns utredningsinstitut att Sandviken skulle kunna ha 20 000 kvadratmeter mer volymhandel och sedan dess har befolkningen ökat, säger han och fortsätter:

– Du kan inte lägga volymhandel i centrum.

Hur ser du på det faktum att Trafikverket inte vill gå in med pengar i projektet?

– I grunden tycker jag att de borde vara med och satsa, men de tittar bara på trafiken, men vi har ju 54 hektar industri och handelsmark som vi vill göra tillgängligt på ett bra sätt.

Det finns utöver planer på en ny på- och avfart även ambition att anlägga en pendlarparkering vid Tuna och att buss 41 får en motorvägshållplats likt den i Valbo. Om några veckor sätts också spaden i marken för en helt ny rondell på Järbovägen.

Två ytterligare argument för jättesatsningen är att underlätta för besökare till Kungsberget och att minska belastningen på Gävlevägen där det i rusningstrafik är köer.

Annons

Annons

Vill handlarna inte ha Kungsbergettrafiken genom stan?

– Kungsbergettrafiken är inte avgörande för handeln i stan. Är man på väg upp till Kungsberget stannar man inte för att handla, säger Peter Kärnström.

Det finns de som tycker det borde vara mer naturligt att satsa på en ny infart vid Mosaiken och Sandbacka Park i stället. Men det är ingenting som kommunalrådet tror på.

– Då pratar vi inte 40 miljoner kronor, utan mer. Då måste man bygga en bro eller gräva en tunnel på myrmark. Det som är bra med Tuna är att det redan finns en bro.

Något som också undersökts är att göra en trafiklösning med en infart till Tunaområdet från befintliga västra infarten?

– Men då är det en skjutbana som måste flyttas på så det blir ändå dyrare, säger Kärnström.

I kväll, måndag 18 april, är det debatt i Sandvikens fullmäktige om Tunaavfarten och Arbetarbladet sänder live.

Inbäddat innehåll


Linda Lundin

026-27 88 14
linda.lundin@mittmedia.se

Fakta

Investeringar på Tuna för 80 miljoner

Den vägplan som Trafikverket just arbetar fram kostar Sandvikens kommun 2 miljoner kronor.

Budgeten för nya trafikplatsen ligger på 40 miljoner kronor.

Rondellen på Järbovägen som ska binda ihop återvinningen och Tuna har en prislapp på 5 miljoner kronor. Kommunen ska försöka söka statsbidrag på 2 miljoner, men det är inte säkert pengarna beviljas.

Redan gjorda investeringar i infrastruktur, projekteringar och marknadsföring av Tuna uppskattas till nästan 32 miljoner kronor.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan