Annons

Annons

Annons

Annons

Partiet som undkom krisstämpel

Liberalerna

Liberalernas partiledare Jan Björklund på partiets landsmöt i Västerås 18/11. Foto: Pontus Lundahl / TT

Annons

Opinionsmätningar kommer ofta. Det gäller särskilt de som mäter partiers väljarstöd. Det finns även andra mätningar, om förtroende för partiledare, om anslutning till Nato, om EU-medlemskapet och eurons införande.

De sistnämnda mätte Scb (publicerat 8/12). De visade en uppslutning för EU-medlemskapet (cirka 56 procent för, 18 emot och 26 vet ej eller osäkra), men ett stort motstånd mot att Sverige ska införa euro som valuta (cirka 70 procent emot och 17 för samt 13 vet ej eller osäkra).

Annons

Annons

Scb mäter på traditionellt sätt, med slumpmässigt urval och försök att få tag på de som valts ut att fråga, och frågar många, flera tusen. Ändå är det också många som inte svarar i mätningen, nästan hälften av de tillfrågade.

Torsdag 14/12 publicerade Aftonbladet en mätning från Inizio. Den var gjord via webbpanel. I den erhölls ett något annorlunda resultat än Scb fick i sin stora mätning av partiernas väljarstöd.

Vem som mäter rätt väljarstöd kan man fråga sig. I Inizio fick S, MP och L lägre väljarstöd än i mätningen från Scb. M, KD, C och SD fick något högre stöd än i Scb.

Det kan vara bättre att ta fasta på trender eller nivåer för varje institut. Att jämföra mellan instituts mätningar kan ge skillnader som kan bero på en rad faktorer.

Partierna säger att de inte tillmäter mätningar så stor vikt och att det är valdagen som är avgörande.

Men mätningar ger ändå ögonblicksbilder för hur partierna, och kanske deras ledare, står sig vad gäller stöd.

Att Sverige fått ett parti av typen som brukar kallas främlingsfientligt och högerpopulistiskt på samma nivå på stödet som i grannländerna vet vi. Liksom att S har lägre stöd än förr.

När det talats om att partier är i kris, som nu KD och MP, så är det underligt att L kommer undan krisstämpeln.

Annons

Men att Liberalerna har ett svagt stöd har hamnat i skymundan. 3,9 procent, under riksdagens spärr, fick Jan Björklunds parti i Inizios mätning. L är även anhängare av att införa euron som valuta, vilket 70 procent är emot och 17 är för.

När det talats om att partier är i kris, som nu KD och MP, så är det underligt att L kommer undan krisstämpeln.

Annons

Annons

Till toppen av sidan