Annons

Annons

Annons

I Sandviken är 48,8 procent av de utrikes födda arbetslösa

Text

I Gävle var arbetslösheten 10,6 procent i december enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. Siffran som sticker ut är dock arbetslösheten bland utrikes födda, som ligger på 33 procent. Det är naturligtvis inte acceptabla siffror och det är inte heller en acceptabel skillnad mellan inrikes och utrikes födda.

Värre är det dock i Sandviken, där arbetslösheten är hela 13,7 procent. Följaktligen är också siffran bland utrikes födda högre, 48,8 procent, vilket alltså betyder att nästan hälften av de födda utrikes går arbetslösa.

Nationellt ser det ljusare ut. Sverige går på högvarv och bland inrikes födda är arbetslösheten 4,0 procent, men bland utrikes födda är den däremot 22,2 procent.

Arbetslösheten bland utrikes födda i Sandviken är hela 48,8 procent. Foto: Jessica Gow / TT

Annons

Annons

Den här typen av siffror kan inte accepteras. Förhållandet visar på en klyfta mellan de som fötts här och de som kommer till Sverige som är avgörande att överbrygga om Sverige skall hålla ihop. För att få ner arbetslösheten ytterligare från dagens 7,5 procent, krävs också just att de födda utanför riket kommer i arbete.

Människor som kommer till Sverige måste kunna komma i arbete. Vägen dit går genom språkstudier och kompletterande utbildning samt validering av eventuell befintlig utbildning. Arbete är en nödvändighet för att integrationen i Sverige skall lyckas och människor skall kunna bli en del av det svenska samhället. Det är också viktigt för språkkunskaperna att varje dag kunna vidareutveckla dem genom samtal med kollegor och exempelvis kunder.

En arbetslöshet på 22,2 procent bland utrikes födda kan ingen vara nöjd med. Det säger oss att väldigt många står utanför en av de mest avgörande arenorna för samhällsgemenskapen.

Sandvikens brutala 48,8 procent i arbetslöshet ligger i nivå med de siffror vi tidigare sett i Paris förorter. I Gävleborg är dock även männens låga utbildningsnivå en avgörande framtidsfråga. Här handlar delar av problematiken på arbetsmarknaden om att den kompetens som finns inte matchar de arbeten som finns. Hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå gör både individen och regionen sårbara.

Regeringens satsningar på utbildning kommer hjälpa männen i Gävleborg, varav 88 procent inte har någon längre utbildning, och utrikes födda, att stärka sin kompetens. Utbildningsinsatser förkortar tiden som arbetslös och sänker risken att över huvud taget hamna i arbetslöshet. Är knäna slut vid 35 på den som arbetar som snickare, ska det vara enkelt att byta bana i livet. Det betyder dock också att hela vårt utbildningssystem måste vara anpassat för ett arbetsliv som kommer bli allt längre i takt med att medellivslängden ökar.

Annons

Annons

Extratjänsterna som inrättats har i sin tur givit resultat, 11 100 personer hade i december fått en sådan tjänst. Det ger nyanlända och de som står längst från arbetsmarknaden en möjlighet att ta sig in på den.

För människor födda utanför Sverige har vi ett gemensamt ansvar att inte utesluta. Den som kommer till Sverige mitt i livet har färre år på sig att tjäna in pengar till sin pension, vilket gör varje år i yrkeslivet än mer avgörande.

Men det går inte att integrera sig själv i ett land. Det är en flerpartsprocess där rasism och fördomar inte har någon plats. Rent nationalekonomiskt är diskriminering som innebär att människor inte får arbete något vi inte har råd med som nation. Det påverkar pensionerna för människor som redan genom att anlända till landet mitt i yrkeslivet måste kämpa hårdare än den som föddes här för att få ihop till en dräglig pension.

De ska inte dessutom tvingas kämpa mot fördomar.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan