Annons

Annons

Annons

Annons

Replik: Pappers vädrar myter

"Var och en som sätter sig in i förslaget inser att det är ett sätt att totalt förbjuda fristående verksamheter. ", skriver debattören. Foto: Svenskt näringsliv

Annons

Svar till Mikael Ybert och Kjell Olsson 20 februari: Välfärd istället för vinst

Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger så kommer den till slut att betraktas som sanning, är ett välkänt uttryck som osökt kommer upp när man läser en debattartikel av Mikael Ybert och Kjell Olsson från fackförbundet Pappers.

 

Nej – Sverige är inte ensamma om att ha vinstdrivande friskolor. Det finns på många ställen runt om i världen, vilket inte minst visas av att några av våra svenska skolföretag driver skolor i flera olika länder. En del har i och för sig menat att detta är ett problem men det är ett bakvänt synsätt. Företag satsar inte i utlandet för att förlora pengar. Export av både varor och tjänster är positivt för Sverige och leder till att vårt välstånd ökar. Det borde man veta om man arbetar inom pappersindustrin.

Annons

Annons

 

Även detta med att det är så höga vinstnivåer i välfärden är en myt. I regeringens lagrådsremiss där förslaget om vinstbegränsningar beskrivs står det svart på vitt att rörelseresultaten i sektorn idag ligger på 6,5 procent, vilket är i nivå med motsvarande tjänstebranscher – eller något lägre.

 

Ybert och Olsson menar att förslaget innebär att ”ett visst, rimligt rörelseresultat ska tillåtas”. I regeringens egen konsekvensbeskrivning står det att de samlade rörelseresultaten ska tvingas ned till 0,3 procent. Om vi översätter det till privatekonomiska termer så motsvarar det att en löntagare som får ut 20 000 kr efter skatt skulle få ha kvar 60 kr/månad när mat, hyra, el och andra löpande kostnader är betalda. Detta ska räcka till att betala räntor och amorteringar, till att bygga upp ett sparande för oförutsedda utgifter med mera.

 

Var och en som sätter sig in i förslaget inser att det är ett sätt att totalt förbjuda fristående verksamheter. Kvar blir monopol, likriktning och en utveckling där politiker och tjänstemän åter skaffar sig mer makt över medborgarnas liv. Det är märkligt att man från fackföreningsrörelsens sida så ivrigt hejar på ett förslag som ger deras egna medlemmar minskat inflytande över sin tillvaro.

Annons

 

Lotta Petterson

Regionchef Svenskt Näringsliv

LÄS fler debattartiklar här:

V vill stå upp för arbetstagarnas rättigheter

Cancerskydd åt Nordupplands pojkar!

Till toppen av sidan