Annons

Annons

Annons

Låt Gävleborgs skolbarn röra på sig varje dag

Text

Svenska 15-åringar är mer stillasittande än EU-snittet, och en av fem är överviktig. Samtidigt visar ny forskning på vuxna en tydlig koppling mellan dålig kondition och hjärt-kärlsjukdom. En sportlovsvecka är inte tillräckligt – regeringen måste ta initiativ till att Gävleborgs 28 000 grundskolebarn får fysisk aktivitet som en naturlig del av varje skoldag, skriver forskaren Elin Ekblom Bak och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.


Lek med tanken att det fanns en medicin som förebyggde depression, ökade prestationsförmågan och gjorde att du blev lyckligare, friskare och levde längre – samtidigt som den var gratis och tillgänglig för alla. Som du säkert har listat ut är medicinen ingen utopi; den heter motion.

Annons

"Deltagare med låg kondition hade en nästan dubblerad sannolikhet för betydande plackbildning, oberoende av faktorer som rökning och stillasittande. Nivån av plackbildning har en stark koppling till hjärtsjukdom och livslängd", skriver debattörerna.

Annons


Sverige har länge varit ett folkhälsans föregångsland, med en befolkning som relativt sett är hälsosam, frisk och långlivad. Men en ny OECD-rapport visar att svenska ungdomar i dag är mindre fysiskt aktiva än EU-snittet, och att var femte svensk 15-åring är överviktig. Det är nästan en dubblering jämfört med år 2002.


Att tidigt etablera goda motionsvanor mer än fördubblar sannolikheten att vara fysiskt aktiv senare i livet. Stillasittande ungdomar har en ökad risk för övervikt i vuxen ålder, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare hjärt- och lungfonden. Foto: Hjärt- och lungfonden


Dessutom visar
en ny svensk studie, publicerad i European Journal of Preventive Cardiology, att fysisk aktivitet har en direkt koppling till hjärthälsan. Med hjälp av data från Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS har forskarna studerat sambandet mellan konditionsnivå och graden av plackbildning i hjärtats kranskärl.


 
I studien fann man att deltagare med låg kondition hade en nästan dubblerad sannolikhet för betydande plackbildning, oberoende av faktorer som rökning och stillasittande. Nivån av plackbildning har en stark koppling till hjärtsjukdom och livslängd.

Annons

Annons

Stillasittande ungdomar har en ökad risk för övervikt i vuxen ålder, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.


Tidigare studier har visat att daglig skolgymnastik har positiv inverkan på en mängd andra faktorer, såsom hälsa, motorik och betyg. Fysisk aktivitet är även ett effektivt vapen mot psykisk ohälsa. Trots detta är Sverige ett av de länder i Europa med lägst antal timmar skolidrott, och vi saknar en strategi för att nå WHO:s mål om att öka befolkningens fysiska aktivitet för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. 


En sportlovsvecka
om året är inte tillräckligt. Nu måste regeringen ta initiativ till att öka mängden fysisk aktivitet i skolan i Gävleborg. Det borde vara en självklarhet att ge alla barn förutsättningar att må bättre, lära sig mer – och leva längre.


Kristina Sparreljung

generalsekreterare Hjärt-Lungfonden


Elin Ekblom Bak

doktor i medicinsk vetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan


Jan Nilsson

ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

LÄS fler debattartiklar här

För de goda tiderna till munnen!

S: Vi lanserar trygghetsprogrammet – begränsa vinster i välfärden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan