Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg: SD har ökat i partisympati inte bara bland LO-medlemmar

Partisympatier för SD enligt SCB-mätningen

Jimmie Åkesson (SD), i partiledardebatten i riksdagen 13 juni. Foto: Jessica Gow/ TT.

Annons

Den stora mätningen av väljarnas partisympatier från Statistiska centralbyrån, SCB, innehöll detaljer. Det framgick när den publicerades måndag 11 juni.

De största, statistiskt säkerställda, förändringarna i SCB som helhet var en nedgång för S och uppgång för SD. Trenden gick igen i flera grupper som väljarna delas in i.

Det uppmärksammades stort att S tappat stöd bland LO-medlemmar och att SD ökat. Ser man till arbetare, som innehåller fler än LO-medlemmarna, framgick samma sak.

Siffrorna i SCBs grupper bygger på sympatier för partier, inte röstningsavsikt. Det är förvillande, eftersom de skiljer sig åt. Exempelvis SD fick lägre nivå gällande partisympati, 14,7 procent, jämfört med röstningsavsikt, 18,5 procent.

Annons

Man bör komma ihåg det då man läser att SD fick nästan en fjärdedel av LO-medlemmarnas sympatier. Röstningsavsikten är antagligen högre. Bland LO-medlemmar hade SD en statistiskt säkerställd uppgång.

Annons

Av kommentarer till SCB-mätningen gavs intrycket att SDs ökning och höga stöd nästan bara beror på framgång bland LO-medlemmar. Men SD ökade statistiskt säkerställt i fler grupper än LO, som TCO, SACO och tjänstemän.

I TCO var det till 11,1 procent. SD ökade bland SACO-medlemmar till 5,5 procent.

Vad gäller bostadsform ökade SD i alla typer och har högre stöd bland egnahemsägare, villaägare (bostadsrätt ingår inte), än bland de som har lägenhet som är hyresrätt.

För bostadsformen lägenhet som är hyresrätt är en förändring statistiskt säkerställd, för SD, som ökade till 15 procent. För bostadsform gällande lägenhet som är bostadsrätt ökade SD till 10,1 procent.

Sympatin för SD är rent av högre bland villaägare, 16,0 procent, än bland boende i hyreslägenhet.

SD har ökat, statistiskt säkert, bland studenter till 12,6 procent.

SD har statistiskt säkerställd ökning i tre av fyra utbildningsgrupper: förgymnasial till 19,1 procent. Gymnasial till 19,8. Och eftergymnasial som är längre än 3 år till 6,0. I eftergymnasial mindre än 3 år var SD-ökningen till 7,8 inte statistisk säker.

SD har över rikssnitt (på 14,7 procent) i partisympati bland företagare, 18,1 procent. Det är ungefär som i november på 18,3. SD har inte haft ökning bland företagarna, men sympatin för SD är fortfarande stark.

SD har alltså en hög nivå gällande partisympatier och det har ökat i många grupper, inte bara bland LO-medlemmar.

Annons

Annons

Gruppen tjänstemän, sysselsatta och icke sysselsatta, är nästan dubbelt så stor som arbetarna. Bland dem är två förändringar statistiskt säkerställda. En är ökning för SD, till 10,1 procent.

Vad gäller sympati i de två grupperna svensk bakgrund (utgör nästan 90 procent av de svarande) och utländsk bakgrund ökade SD i den förra statistiskt säkerställt, från 12,2 procent till 15,2 (rikssnitt 14,7). SD ökade även, men inte statistiskt säkerställt, bland de med utländsk bakgrund (drygt en tiondel av de svarande), från 10,6 procent till 12,0.

SD har alltså en hög nivå gällande partisympatier och det har ökat i många grupper, inte bara bland LO-medlemmar. Ändå kom nästan allt fokus att ligga på det ökade, höga stödet för SD bland LO-medlemmar.

LÄS ÄVEN: Robert Sundberg: SD får 20 procent i väljarstöd trots sin politik med sänkt inkomstskatt för främst högavlönade

LÄS ÄVEN: Robert Sundberg: SD är företagarnas parti

LÄS ÄVEN: Robert Sundberg: Högerpopulismen och därmed SD får ett högre stöd i periferin i Sverige, i län som Dalarna och i kommunerna

LÄS ÄVEN: Står D:et i SD för Dalarna?


Annons

Annons

Till toppen av sidan