Annons

Annons

Annons

Gävle Pride 2018

Forskaren Anna Malmquist: "Regnbågsbarnen mår utmärkt"

Regnbågsbarn i Sverige mår psykiskt, fysiskt och socialt minst lika bra som andra barn. Det visar forskning.

– Föräldraskap handlar inte om sexuell läggning. Det handlar om att skapa goda relationer till barnet, säger forskaren Anna Malmquist.

Regnbågsfamiljer är hbtq-personer med barn. Familjerna kan se olika ut, barnen kan till exempel ha två mammor, eller två pappor, eller två mammor och två pappor.

De studier som gjorts visar att barn som växer upp i regnbågsfamiljer har minst lika goda förutsättningar till en positiv social och psykologisk utveckling som andra barn. Anna Malmquist är psykolog och forskare på Linköpings universitet. Hon forskar om regnbågsfamiljer.

– Regnbågsbarn mår utmärkt. De har samma utveckling som barn med heterosexuella föräldrar. Det skillnader som finns är få och små. Enskilda studier visar att regnbågsbarn står närmare båda sina föräldrar. I genomsnitt lägger pappan i heterorelationer mindre tid på sina barn, medan två mammor lägger lika mycket tid och engagemang på barnet. Regnbågsbarn får därför mer föräldratid.

Annons

Annons

"Barn blir inte identitetsförvirrade av att ha samkönade föräldrar. Det är bara dumheter", säger forskaren Anna Malmquist.

Bild: Privat

Läs också: Regnbågsmammorna tvekar att skaffa fler barn – trots att de vill: "Borde vara samma regler för alla"

För kvinnor finns det goda möjligheter att bli föräldrar. De kan vända sig till landsting, kliniker eller genomföra heminsemination.

– Men vid heminsemination och utländska kliniker måste kvinnan som inte bär barnet adoptera. Den processen kan ta tio månader och innebär en lång, juridisk otrygghet för barnet, säger Anna Malmquist.

Det är betydligt svårare för manliga par att få barn. Adoption är ett alternativ, men det är få länder som accepterar homosexuella par som föräldrar. Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige och utomlands är det kostsamt.

– Dessutom blir det stora juridiska problem när vårdnadsflytten till paret ska göras.

Att vara regnbågsfamilj upplevs sällan som ett stort problem, varken på små orter eller i större städer. Men i ett lesbiskt par blir den som inte fött barnet ibland osynliggjord och förbisedd eftersom hon inte alltid betraktas som förälder.

Annons

– De flesta tycker att de får ett trevligt, men ibland okunnigt bemötande. Många oroar sig desto mer över vilket bemötande barnet kommer att få av andra barn i förskolan och barnens föräldrar, för om man inte accepterar föräldrarna kan det vara svårt att möta barnen på ett bra sätt. Men det brukar gå bra och barnen får ett positivt bemötande i förskolan.

Annons

Anna Malmquist anser att det finns mycket som kan göras för att underlätta för samkönade par som vill ha barn.

– Det behövs förbättrad lagstiftning för att alla ska ha samma rättigheter. Fortbildning och utbildning om hbtq-familjer behövs också inom till exempel vården och skolan.

Januari 2019 kommer en ny lagändring som gör det lättare för lesbiska par som fått assisterad befruktning på utländsk klinik.

– Då kommer det att räcka med en skriftlig bekräftelse för att den andra mamman ska bli juridisk vårdnadshavare. Men lagen kommer inte att gälla vid heminsemination.

Acceptansen för regnbågsfamiljer har under de senaste åren ökat i samhället.

– Alla svenska partier, med undantag för SD, har gått framåt när det gäller rättigheter för hbtq-personer, säger Anna Malmquist.

– Om SD får större inflytande skulle det inte ha positiv inverkan för hbtq-personer.

Läs också: Vi har vant oss vid regnbågsfamiljerna

Läs också: HBTQ-personer har ett särskilt skyddsbehov

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan