Annons

Annons

Annons

KD: "Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet"

Äldre ska ha en bra pension, kunna leva ett aktivt liv med stort eget inflytande. Äldre ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs i samhället är också viktigt i vår äldrepolitik, skriver Martina Kyngäs, Anders Bergsten och Jennie Forsblom.

Hälften av landets pensionärer, en miljon människor, lever på inkomster som ligger strax över, på eller under EU:s gräns för risk för fattigdom på 12 100 kronor. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Vi föreslår höjt bostadstillägg och sänkt skatt på pensionsinkomster.

Pensionssystemet måste även utvärderas i sin helhet, det är underfinansierat och klarar inte av att ge ekonomisk trygghet – varken idag eller i framtiden. Vi svenskar har i en EU-jämförelse högst sysselsättning, jobbar flest antal år och går i pension sent. Ändå räcker inte ett helt arbetsliv till för att ge en rimlig pension. Det måste in mer pengar i pensionssystemet för att ge pensioner som det går att leva på.

"En äldrevårdsmottagning är särskilt anpassad för personer äldre än 75 år, med möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens för äldre och telefonkontakt utan knappval. Särskilt fokus på läkemedelsgenomgångar, psykisk ohälsa och kostvanor.", skriver debattörerna. Foto: arkiv/Kristdemokraterna/Bodil Juggas/Ylva Lundin

Annons

Annons

Äldre kan fara väldigt illa inom svensk sjukvård. Flera utredningar pekar på det grundläggande problemet att många äldre personer skickas runt till olika enheter inom kommun och landsting, utan att någon har helhetsansvaret. Väntetider på akuten, kort om tid för samtal med läkare inom primärvården och hög förskrivning av läkemedel är andra problem.

En äldrevårdsmottagning är särskilt anpassad för personer äldre än 75 år, med möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens för äldre och telefonkontakt utan knappval. Särskilt fokus på läkemedelsgenomgångar, psykisk ohälsa och kostvanor.

Vi kristdemokrater har i regionfullmäktige motionerat om att utreda förutsättningarna för att inrätta särskilda äldrevårdsmottagningar inom primärvården i region Gävleborg, utan gehör hos den rödgröna majoriteten.

Kvinnor 75 år eller äldre står utanför den allmänna mammografiundersökningen. 2000 kvinnor över 74 år insjuknade i bröstcancer i Sverige under 2014 och det är 20 procent av alla nyinsjuknade det året. Med stigande medellivslängd är numera den förväntade återstående livslängden för en 75-årig kvinna åtminstone 12 år. Ett annat starkt skäl är att de förändringar man hittar i denna åldersgrupp ofta är cancer. Det är en viktig rättvisereform och ett steg i rätt riktning på medicinsk-etisk grund.

Vi kristdemokrater har i regionfullmäktige motionerat om att utreda förutsättningarna för att inrätta särskilda äldrevårdsmottagningar inom primärvården i region Gävleborg, utan gehör hos den rödgröna majoriteten.

Annons

Annons

Vi kristdemokrater har i regionfullmäktige motionerat om att utreda förutsättningar och kostnader för att även erbjuda kvinnor 75 år och äldre mammografiundersökningar, utan gehör hos den rödgröna majoriteten.

Vi fortsätter arbeta för att skapa bättre villkor för äldre lokalt, regionalt och nationellt. Rösta på KD för en bra äldrepolitik.

 

Martina Kyngäs (KD)

riksdagskandidat

Anders Bergsten (KD)

regionpolitiker

Jennie Forsblom (KD)

regionrådskandidat

LÄS fler debattartiklar här:

KD: Sätt patienten före systemet – avskaffa landstingens sjukvårdsansvar

Nordquist (L): Vill se en värld som lyfter oss – inte begränsar oss

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan