Annons

Annons

Annons

Annons

Svenska kyrkan: Äldres psykiska ohälsa ofta ett osynligt problem

Ungefär var femte äldre person i Sverige lider av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är ofta dold, både för den äldre personen själv och de som står nära. Under diakonins månad i år uppmärksammar Svenska kyrkan i Gävle och andra aktörer just detta dolda problem, skriver Karina Sarja och Maria Blixt.

"Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som rymmer allt från lindrigare besvär till svåra funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd. Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns och man vet att depression är vanligare bland äldre än bland yngre. ", skriver debattörerna. Foto: Johan Nilsson / TT

Bild: TT

Annons

Varje år i september sätter Svenska kyrkan med flera aktörer fokus på diakoni. Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ett socialt och psykologiskt stödjande arbete utifrån en kristen grundsyn på medmänniskan. Månaden har oftast ett tema. Under de två senaste åren har Diakonins månad uppmärksammat den psykiska ohälsan bland unga. I år är temat äldres psykiska ohälsa. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som rymmer allt från lindrigare besvär till svåra funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd. Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns och man vet att depression är vanligare bland äldre än bland yngre.

Den största andelen självmord sker exempelvis bland de äldsta männen. Den psykiska ohälsan är ofta dold bland de äldre. Ibland kan det vara svårt att avgöra var gränsen går för att en naturlig reaktion, som exempelvis sorg, övergår till depression. Depression sent i livet är också ofta knuten till svårigheter som uppstår just kring att bli äldre. Det kan gälla nedsatt fysisk funktionsförmåga, demenssjukdom eller social isolering. Undersökningar har också visat att personalen inom primärvården som möter de äldre inte alltid känner igen psykisk sjukdom hos äldre.

Annons

Annons

Svenska kyrkan i Gävle försöker på olika sätt dra sitt strå till stacken bland annat genom att just uppmärksamma detta dolda problem under denna månad. En medmänsklig kalender lanseras under september som innebär att man under denna månad gör något gott varje dag. Det kan handla om att bjuda på fika, skicka ett vykort, ringa en avlägsen släkting med mera. Gå in på vår hemsida och titta. Kyrkan försöker varje dag på olika sätt stötta äldre människor och bryta isolering med verksamheter för daglediga, det handlar om promenadgrupper, soppluncher, sorgegrupper, samtalsgrupper med mera.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som rymmer allt från lindrigare besvär till svåra funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd. Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns och man vet att depression är vanligare bland äldre än bland yngre.

Vi alla behöver lära oss mer om äldre och psykisk ohälsa. Under hösten genomförs en fortbildning för ideella medarbetare i Svenska kyrkan i Gävle. De ideella medarbetarna träffar ofta äldre i svåra möten och kan behöva stöd för att förstå bättre.

Svenska kyrkan i Gävle ligger också i startgroparna för att dra igång ett ensamhetsprojekt. Fokus: Hur ser ensamheten ut i Sverige och Gävle? I vår egen diakonala spaning har vi konstaterat att ensamheten är stor och ett växande problem i alla ålderskategorier. Olika medarbetare i kyrkan ser
också olika typer av ensamhet, de möter ofta människor som upplever stor ensamhet.

Annons

Svenska kyrkan i Gävle sitter inte på lösningen för den psykiska ohälsan bland äldre. Däremot kan vi alla tillsammans göra skillnad för de äldre genom att uppmärksamma problemet och lära oss mer.

Annons

Karina Sarja

Kyrkoherde Svenska kyrkan i Gävle

Maria Blixt

diakon med samordningsansvar Svenska kyrkan i Gävle

LÄS fler debattartiklar här:

Replik om höga arvoden (SD): "Vi arbetade mer eller mindre ideellt"

Vänsterpartiet: Körkort ska inte vara en klassfråga – CSN-lån till körkort borde införas

Annons

Annons

Till toppen av sidan