Annons

Annons

Annons

KD: Vi vill se blomstrande region med växande företag

Region Gävleborg har ett uttalat ansvar för den regionala utvecklingen. Gävleborg är en region med goda resurser och har därför kapacitet att utveckla konkurrenskraften. Tillväxt och nya jobb skapas genom fler och växande företag, skriver Jennie Forsblom, Peter Åkerström och Lili André.

Kristdemokraterna slår vakt om ett livskraftigt näringsliv som kan skapa fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Därför prioriterar KD att skapa goda villkor för näringslivet.

Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga.

"Kristdemokraterna slår vakt om ett livskraftigt näringsliv som kan skapa fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Därför prioriterar KD att skapa goda villkor för näringslivet.", skriver debattörerna. Foto: Jörgen Svendsen/Kristdemokraterna

Annons

KD vill sänka trösklarna till jobb. Idag bedöms nästan 75 procent av de arbetslösa utgöras av de i utsatt ställning: utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning och arbetslösa 55 plus. Det är en tudelning som idag med det socialdemokratiska styret ökat rejält. Tudelningen riskerar att minska sammanhållning och tillit när grupper ställs utanför arbetsgemenskaper.

Annons

För att få fler i arbete måste företag få rätt förutsättningar att skapa jobb. Men under ytan finns betydande problem och stora utmaningar som det nuvarande styret i regionen står alltför passiv inför.

Det visar sig i det socialdemokratiska styret i regionen, att trots högkonjunkturen står många utanför arbetsmarknaden. Region Gävleborg behöver en nystart så att fler får chans till arbete och kan känna framtidstro. KD menar att det bästa sättet att lyfta en människa, och i förlängningen ett samhälle, är att hon får jobba.

 För att få fler i arbete måste företag få rätt förutsättningar att skapa jobb. Men under ytan finns betydande problem och stora utmaningar som det nuvarande styret i regionen står alltför passiv inför.

Den som vill jobba ska inte tvingas sluta för att man nått pensionsåldern. Pensionärer som vill fortsätta jobba ska kunna göra det utan att drabbas av straffskatt. De nyanlända är en viktig resurs för regional tillväxt, en snabbare och effektivare validering av deras yrkeskunskaper är därför nödvändig. Vi ska lyfta upp sociala entreprenörer och samhällsentreprenörer som viktiga aktörer i ett hållbart samhälle, socialt företagande har blivit en allt viktigare företagsform för ökad sysselsättning och stärkt regional tillväxt.

Annons

De offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och förenklade förfrågningsunderlag. Det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och det ska gå att följa upp vilken kvalitet som levereras. Medel ska avsättas för att stödja ideella sektorns möjlighet till socialt företagande. Regionen ska säkra samverkan mellan olika aktörer som region, arbetsförmedling och försäkringskassa för att människor ska kunna gå från arbetslöshet till studier eller arbete, genom bland annat samordningsförbundet i Gävleborg. Regionen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshinder, KD menar att alla ska ha möjlighet att jobba 100 procent av sin förmåga.

Annons

Med vår jobbpolitik får fler möjlighet till en arbetsgemenskap och att bygga en tryggare framtid för sig och sin familj.

 

Jennie Forsblom (KD)

Regionrådskandidat

Peter Åkerström (KD)

Regionpolitiker

Lili André (KD)

Gruppledare Kristdemokraterna Region Gävleborg

 

LÄS fler debattartiklar här:

Socialdemokraterna: Vi vill införa en extra veckas ledighet för föräldrar

Centerpartiet vill försämra turordningsreglerna i LAS


Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan