Annons

Annons

Annons

Annons

Varför är det olika förmåner för kommunanställda?

"Hur kan det komma sig att de kommunala bolagen har sin friskvårdstimme kvar och dessutom dubbla summan i friskvårdsbidrag mot oss "vanliga" kommunanställda?" undrar signaturen "Kommunanställd".

Annons

Hur kan det komma sig att de kommunala bolagen har sin friskvårdstimme kvar och dessutom dubbla summan i friskvårdsbidrag mot oss "vanliga" kommunanställda?

Missförstå mig rätt, det är fantastiskt bra att Gävle Energi, Gavlegårdarna med flera, har insett vinsten med att satsa på friskvård till sina anställda. Frågan är varför det inte satsas på samma sätt i övriga kommunala verksamheter? På dessa bolag finns dessutom gym i egen regi, medan kommunens eget gym togs bort för att inte konkurrera med de privata gymmen. Varför ska förmånerna vara olika i kommunal verksamhet?

Annons

Annons

Kommunanställd

SVAR DIREKT:

Gävle kommun arbetar med att förtydliga sitt förmånserbjudande och hur det kan stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Det är riktigt som du beskriver att medarbetarnas förmåner skiljer sig åt inom Gävle kommunkoncern. Det är en fråga som är aktuell och det finns ett uppdrag från kommunfullmäktige i årets kommunplan att ta fram ett förslag på ett gemensamt förmånspaket för kommunkoncernens anställda. Det förslag som ligger för politiskt ställningstagande är att bland annat att satsa på friskvård. 

Det är personalutskottets politiska ambition att förmånserbjudandena ska vara mer likställda inom kommunkoncernen. 

Helene Åkerlind (L), ordförande personalutskottet

Till toppen av sidan