Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Hyressättningen är redan fri

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I pågående försök att få en statsminister och en regering på plats, så kan den få stöd av Liberalerna och Centerpartiet utifrån långtgående krav om bland annat en friare hyressättning. Vad som menas med det verkar dock vara väldigt osäkert.

Hyressättningen är redan fri idag, det finns ingen statlig reglering när det gäller hyrorna. Fastighetsägaren har rätt att sätta vilka hyror de vill men de flesta , cirka 90 procent har valt att förhandla sina hyror med Hyresgästföreningen eftersom det är enklare än att förhandla hyran med varje enskild hyresgäst. Det regleras i hyresförhandlingslagen hur det ska gå till. I hyreslagen framgår dock att den så kallade bruksvärdesprincipen gäller när hyran ska sättas. Lika lägenheter ska i stora drag ha samma hyra. Är en hyresgäst missnöjd med sin hyra kan den prövas i Hyresnämnden.

Annons

Annons

När det gäller hyressättningen för nyproduktionen, så finns det ett statligt investeringsstöd som ställer krav på att hyran inte får överstiga en viss nivå. Samtidigt kan inte den hyran prövas enligt bruksvärdesprincipen under de kommande 15 åren, ett skydd för fastighetsägarna som inte riskerar någon hyressänkning under den tiden. Även den förhandlas med Hyresgästföreningen och sätts utifrån en investeringskalkyl, med en avkastning som är långt högre än vad räntekostnaderna är för de lån som tas upp. Investeringsstödet, som Centern och Liberalerna vill ta bort, sänker hyrorna i nyproduktionen med 10-15 procent.

Det är svårt att förstå vad Centern och Liberalerna vill. Är det marknadshyra de vill ha, eller är det något annat? Undersökningar visar att om hyresrätten inte omfattas av någon lagstiftning alls, så skulle hyrorna i Gävle kunna öka med 25-30 procent. Nyproduktionen ligger redan på höga hyresnivåer även i Gävle, framför allt hos de privata aktörerna. I vissa fastigheter är omflyttningen stor. Det kan man förstå när hyran för en tvåa på 60 kvm kan vara 8 900 kr/månad.

Vill Centern och Liberalerna höja hyran för hyresgästerna i Gävle med 25-30 procent och skapa ännu högre nyproduktionshyror genom att ta bort det statliga investeringsstödet?

Annons

Liberalernas partiordförande kallar Hyresgästföreningen för ett särintresse. Jag tror inte att hyresgästerna i Gävle delar den uppfattningen.

Socialdemokraterna delar Hyresgästföreningens ståndpunkter om bostadspolitiken. Hyresgästföreningen förväntar sig att Socialdemokraterna står fast vid sin inställning.

Torbjörn Lööw, ordförande i Hyresgästföreningen i Gävle

Owe Hellberg, förhandlingsledare

Till toppen av sidan