Annons

Annons

Annons

Debatt
M: Nu finns en tidsplan för att minska på hyrpersonal i vården

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna har tillsammans med en enig Hälso- och Sjukvårdsnämnd i Region Gävleborg beslutat om en tidsplan på hur regionen skall bli oberoende av hyrpersonal.

Begreppet ”oberoende” innebär inte ett totalstopp, utan vi anser att viss inhyrning även kommer att behövas i framtiden för vissa bristkompetenser eller under särskilt ansträngda perioder under året.

Annons

Under det första kvartalet 2018 svarade inhyrd personal för drygt åtta procent av personalkostnaderna inom hälso- och sjukvården. Det innebär att Region Gävleborg ligger på tredje plats på listan över hyrberoende landsting och regioner. Målet är att i framtiden istället ligga på två procent.

Annons

Vi vet att inhyrd personal är två till tre gånger dyrare än den egna personalen. Med detta beslut att minska inhyrning får vi mer resurser att lägga på verksamheterna och att satsa på Regionens egen personal.

Arbetet med övergången från hyrpersonal till fast personal kommer att ta tid och bli tuff på vissa enheter. Utmaningarna är olika stora på enheterna, förmodligen kommer tillgängligheten och vårdköerna att påverkas i en övergångsperiod.

Det här är en omställning som inte utförs över en natt. Det är därför viktigt att alla är delaktiga, har förståelse och visar engagemang där man känner att man vill, kan och måste göra denna förändring.

Med egna medarbetare skapar vi bättre kontinuitet, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda patienterna en säker vård. Vi anser även att en stabil och varaktig bemanning skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet.

Vi hoppas, och tror att detta skall bli bra både för våra patienter och anställda.

Birgittha Bjerkén (M)

Linda Elgestad (M)

Maria Molin (M)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan