Annons

Annons

Annons

Debatt
Lars Beckman (M): Nu inleder vi ett skifte i bostadspolitiken

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den rådande bostadskrisen påverkar hela det svenska samhället. Den dysfunktionella bostadsmarknadens effekter fördjupar Sveriges just nu största samhällsproblem. Bristen på bostäder, trygghetsproblemen, tillväxten och integrationsutmaningen. Alla dessa akuta problem förvärras just nu av en bostadsmarknad som inte fungerar.

Problemen som har orsakats och fördjupats av den hårt reglerade bostadsmarknaden är uppenbara för de flesta partier. Ungdomar saknar idag möjlighet att flytta hemifrån, kommuner kan inte etablera nyanlända och företag kan inte rekrytera. Det går samtidigt inte att nog understryka det faktum att det i regel är bostadsmarknader i obalans som förorsakar finansiella kriser.

Med Moderaternas och Kristdemokraternas budget som nu blir verklighet tar vi steget från en dyr subventionspolitik för miljarder som inte lett till nämnvärt fler bostäder, till att ansvarsfullt prioritera med skattebetalarnas pengar.

Annons

Annons

Att låta fler pensionärer som lever med små marginaler få behålla mer pengar i plånboken, tillföra betydande resurser till vården och höja lönen för våra hårt arbetande poliser, går för oss moderater alla dagar i veckan före att dela ut miljardsubventioner till enskilda byggaktörer.

Vi ska stödja de hushåll och individer som behöver hjälp och stöd med sin boendekostnad men inte subventionera byggföretag. Byggsubventioner har varit ett sätt för den passiva rödgröna regeringen att köpa sig fria från skyldigheten att genomföra en mängd rejäla reformer av den dysfunktionella bostadsmarknaden.

Sverige är i behov av en sammanhållen bostadspolitisk reformagenda som tar ett helhetsgrepp för att bekämpa bostadskrisen. Problemen på den svenska bostadsmarknaden är mångfacetterade. Det finns inte en enskild lösning eller reform som kan råda bot på de omfattande problemen på bostadsmarknaden. Bostadskrisens omfattning har idag sådana allvarliga konsekvenser att det inte längre räcker att fila på marginalerna.

Det är tydligt att det behövs ett antal genomgripande regelförenklingar för att förkorta och förenkla byggprocessen. En allt för tidskrävande och regeltung byggprocess leder till högre kostnader och att det inte byggs tillräckligt. Tillgången till byggbar mark måste underlättas genom bland annat ändrade bullerregler och reformerat strandskydd. Bostadsskatterna bör ses över och rörligheten på bostadsmarknaden måste bli bättre. Samtidigt är det av vikt att vi ser till att underlätta för fler att äga sitt boende.

Annons

Annons

De senaste prognoserna pekar på att bostadskrisen ser ut att fördjupas med tydligt fallande byggtakt. Men bostadskrisen kan inte vänta. Med Moderaternas och Kristdemokraternas budget inleder vi nu ett skifte i bostadspolitiken.

Vi lämnar nu den dyra och ineffektiva subventionspolitiken bakom oss. Nu behöver verkningsfulla bostadspolitiska reformer komma på plats. Sverige behöver en ny och handlingskraftig regering som kan genomdriva effektfulla lösningar för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Lars Beckman, riksdagsledamot (M), Gävleborg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan