Annons

Annons

Annons

Debatt
William Elofsson (M): Bättre näringslivsklimat kräver bättre attityder

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gävle kommun har år efter år legat i botten när det kommer till villkor för företagande. Oavsett om det är tillgången till kompetens i kommunen, tillämpning av lagar och regler eller attityder till företagande så ligger tyvärr Gävle i botten. Det är helt oacceptabelt.

"Med den närhet Gävle har till flera av landets högskolor och de pendlingsmöjligheter som finns så borde tillgången till rätt kompetens för företagen se bättre ut än vad den gör i dag", skriver William Elofsson (M) . Arkivbild.

Långsiktigt är detta ett stort problem. Hur ska Gävle kunna klara av den tekniska omvandling samhället just nu genomgår? Hur ska kommunen kunna hantera den ökande andel äldre och välfärdsåtagandet det för med sig? Speciellt om kommunens relation till de som sliter för att bekosta kommunens kärnuppgifter, som skola och äldreomsorg, försämras och aldrig förbättras mer än marginellt?

Annons

Annons

Tillgången till rätt kompetens kommer bli allt viktigare i en ekonomi där högkvalificerad arbetskraft blir allt mer eftertraktad samtidigt som lågkvalificerade jobb snabbare och snabbare automatiseras och rationaliseras bort. Med den närhet Gävle har till flera av landets högskolor och de pendlingsmöjligheter som finns så borde tillgången till rätt kompetens för företagen se bättre ut än vad den gör i dag.

I den enkät som svenskt näringsliv gjort gällande företagsklimat är en röd tråd riktigt oroväckande: attityderna till företagande. Av Sveriges 290 kommuner ligger man på plats 235–280 när det kommer till skolans, kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande. Attityden till företagande är lika viktigt som det praktiska man gör för att främja företagande vare sig det är handläggningsärenden, praktikplatser eller regeländringar. Är attityderna inte positiva är risken att inte heller utfallet av det kommunen gör gällande eller riktat mot företagande blir en succé.

Speciellt så är skolans attityder till företagande tråkigt. Ska vi få fler egenföretagare, entreprenörer och nya innovationer behöver varje elev känna att det kan vara just dem som är nästa generations Spotify-grundare eller uppfinnare av produkter som förbättrar vår hälsa, vår miljö eller helt enkelt vår vardag.

Annons

Moderaterna i Gävle kommun vill se regelförenklingar där det finns behov och är rättfärdigat. Samtidigt vill vi se tydligare kopplingar mellan skola och näringsliv. Praktik bör inte endast handla om arbetslivserfarenhet utan också ses som en möjlighet till inspiration.

Annons

Ska rätt kompetens lockas till kommunen är det inte bara pendlingen som ska vara attraktiv utan kommunen med. Sänkt skatt är ett viktigt steg i det.

Moderaterna har under åren gjort kontinuerliga besök till kommunens företagare och kommer att intensifiera detta arbete för att lyssna på de som inte bara ser och läser om strukturomvandlingar, den tekniska omvandlingen och kommunens relation till företagare utan lever och verkar i den. Vi kommer att prioritera arbetet med att förbättra villkoren för företagarna i Gävle kommun.

William Elofsson, kommunalråd i opposition (M)

 

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan