Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Rösta på MP – vi står upp för allt liv på jorden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: TT

Annons

Idag, 22 maj, firas den biologiska mångfaldens dag. Fler kräver en tuffare naturpolitik för att ta oss bort från den miljökris vi nu befinner oss i, orsakad av politik som bygger på kortsiktiga mål. En annan framtid är möjlig, än den där arternas namn glöms bort i takt med att livet sinar. Blomstrande ängar, djupa skogar och forsande älvar, surret på midsommarafton, vågornas skvalpande eller fjällens tystnad. Miljöpartiet grundades av miljörörelsen, för solidaritet med allt liv på jorden.

Forskarna kallar tiden vi lever i för antropocen, en tid där människan dominerar. Vi lever i den sjätte massutrotningen av arter, där arter utrotas 100-1 000 gånger snabbare än de skulle gjort om människan inte drev på utrotningen. Ändå känner vi bara till en bråkdel av alla arter, vilket betyder att arter vi inte ens känner till sannolikt utrotas. Enligt IPBES-rapporten, den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatets IPCC-rapport, hotas nu en miljon arter. Men vi har kunskapen om vad vi kan göra för att undvika miljöförstöring och istället stärka våra ekosystem.

Annons

Annons

I Ockelbo, Gävle och Sandviken jobbar Miljöpartiet de gröna hårt för att bevara den biologiska mångfalden. Gävle har på högsta politiska nivå tagit beslut om att verka för en ökad biologisk mångfald, genom både vår Översiktsplan som betonar vikten av strategi för grönytor och biologisk mångfald när Gävle växer. Med ett gediget program för ekologisk kompensation som berättar hur naturen ska kompenseras och stärkas när människan exploaterar den.

Som ett led i det arbetet togs i veckan beslut om att restaurera Kungsbäcken, för att säkerställa flera olika arters livsmiljö. Nu revideras Gävles miljöstrategiska program och att ta fram åtgärder för en stärkt biologisk mångfald kommer vara en oerhört viktig del.

Men arterna känner inga gränser. Enligt en intervjustudie i EU är den folkliga viljan för att EU ska vidta åtgärder för biologisk mångfald stor. Därför måste EU skydda och återställa naturen och den biologiska mångfalden och fokusera mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden. Miljöpartiet går till EU-val på en satsning på minst 10 miljarder euro mer på detta. Vi vill även att EU:s nuvarande naturvårdsdirektiv implementeras, från höga ambitioner i Bryssel till kommunnivå.

Den biologiska mångfalden handlar om variationen av livsformer på jorden. Det är en mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för liv idag och i framtiden. Därför är det också viktigt att rösta för naturen i EU-valet, för ett parti som står upp för allt liv på jorden.

Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald

Therese Metz (MP), kommunalråd Gävle

Niels Hebert (MP), kommunfullmäktigeledamot Ockelbo

Rejn Karlgren (MP), kommunfullmäktigeledamot Sandviken

Till toppen av sidan