Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Robert Sundberg: S stora inte bara i LO

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Johan Nilsson / TT.

Annons

Mätningen av väljarnas partisympatier från Statistiska centralbyrån, SCB, innehöll detaljer. De publicerades 11 juni. Största förändringen i SCB, som publicerade resultat gällande partiernas väljarstöd 4 juni, var en stor uppgång för KD, från 5,4 procent i november till 13,0 procent i maj.

Ökningen för KD var dock antagligen inte så stor. För mätningar som mätt senare registrerar lägre nivåer, mellan 7,5 procent (Demoskop) och 10,0 (Novus). Nyheten om EU-parlamentarikern Lars Adaktussons (KD) röstning gällande motstånd mot aborter kom i slutet av den period SCB mätte, varvid den negativa reaktionen på det bland väljare inte kom med.

SCBs redovisning av sin mätning visar partiernas stöd i grupper som väljarna delas in i. Några är ålder, kön, inkomst, boendeform, utbildningsnivå, yrkesgrupp. Och kombinationer, som ålder och kön. Här fokuseras på några partier och grupper.

Annons

Annons

Siffrorna i SCBs grupper bygger på sympatier för partier, inte val i dag-skattning (Som SCB kallar det). De skiljer sig åt. Exempelvis SD fick lägre nivå gällande partisympati, 12,8 procent, jämfört med val i dag-skattningen på 17,1 procent.

Ett annat parti som det skiljde mycket för var KD, som fick 10,5 i partisympati men 13,0 i val i dag-skattning. S hade en val i dag-skattning på 27,6 procent och partisympati på 30,3 procent. För andra partier är siffrorna rörande partisympati och val i dag-skattning närmare varandra än två procentenheter.

Vad gäller största partiet, S, har det högt och nästan oförändrat stöd bland LO-medlemmar, en nyckelgrupp för S: 40,8 procent. Näst högst stöd i LO-gruppen har SD med 22,8 procent. Trea bland LO-medlemmar kommer V, på 10,1 procent. Det är marginellt mer än M på 10,0.

SD kan med 22,8 procent i LO egentligen ha över en fjärdedel av LO-medlemmarnas sympatier om de skattas som om det vore val. S kanske bara har 38 procent. S är största parti även bland TCO-medlemmar, med 28 procent. Och S är störst bland SACO-medlemmar, på 27,5 procent.

S är inte bara ett LO- eller arbetarparti. S är även största tjänstemannaparti och största akademikerparti. S är ett, vad statsvetarna kallar, catch-all-parti: ett parti som vinner alla sorters väljare. Ett sådant är sårbart och kan få det svårt att hävda sig i alla grupper där det är starkt, när andra partier riktar in sig på specifika grupper.

Vad gäller bostadsform har SD högre stöd bland egnahemsägare än bland de som har lägenhet som är hyresrätt: 14,1 procent mot 11,4. SD-snittet totalt: 12,8. SD-stödet bland boende i bostadsrätt är med 10,6 procent nästan lika högt som bland de i hyresrätt.

Annons

Annons

Ser man till inkomstgrupper, där indelningen är i fem stycken, har SD sitt stöd främst i de mellersta tre (cirka 14 till 16 procent) och lägst stöd i dels lägsta dels högsta inkomstgruppen (mellan 9,2 och 9,8 procent). OBS: SD-snitt på 12,8. V har sitt högsta stöd bland de med lägst inkomst. L och M har sitt högsta stöd bland de med högst inkomst.

S har sitt högsta stöd bland de med näst lägst inkomst och sitt lägsta stöd bland de med högst inkomst. Det stödet, 23,2 procent, är dock nästan lika högt som Moderaternas på 25,3 procent,

S har sitt högsta stöd bland de med näst lägst inkomst och sitt lägsta stöd bland de med högst inkomst. Det stödet, 23,2 procent, är dock nästan lika högt som Moderaternas på 25,3 procent, som har högst stöd i gruppen.

SCB har fyra utbildningsgrupper: förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial som är lägre än 3 år och eftergymnasial som är 3 år eller längre. SD har högst stöd i de två förra, de lågutbildade, med stöd på 18,1 procent och 17,0 (SD-snittet: 12,8). Bland de med högst utbildning är SD-stödet lägst, 4,6 procent.

För MP är profilen den omvända. MP-stödet är lägst bland de med lägst utbildning: 2,9 respektive 3,5 procent. Och högst bland de med högst utbildning: 9,8 procent.

SD har över sitt rikssnitt (12,8 procent) i partisympati bland företagare: 17,9 procent. SD fick i SCBs "val i dag-skattning" totalt 17,1. Så SD-stödet bland företagare är troligen mer än fyra procentenheter högre, minst 22 procent.

Annons

Med att vara starkt bland både arbetare/LO-medlemmar och företagare har SD en väljarprofil som kan vara svår att upprätthålla. Arbetare och företagare kan ha olika intressen, gällande ekonomi och arbetsmarknadsregler.

Annons

SCB visar att C har 7,9 procent i partisympati i hela väljarkåren (val i dag-skattning: 6,9). I Stockholms kommun har C 8,4 procent och i Stockholms län, utom kommunen, har C samma nivå. Och i Göteborgs kommun har C 8,2 procent. C är därmed ett parti som har högre väljarstöd än sitt rikssnitt i landets två största städer.

L har ett lågt stöd bland lågutbildade, 3,3 till 3,4 procent i de två lägsta grupperna av fyra. Även bland högutbildade är stödet för L ganska lågt, men högre än L-stödet i nästan alla andra grupper. Bland de med mer än tre års eftergymnasial utbildning hade L 9,3 procent. Bland LO-medlemmar hade L 1,6 procent och bland SACO-medlemmar 9,0. Det var en statistiskt säkerställd minskning sedan i november. L har tappat i denna grupp, där partiet har sitt högsta stöd.

När KD nådde 13 procent ökade partiet nästan i alla grupper. Ålder kan nämnas. Bland de över 75 år är KD-stödet 14,6 procent. Och då är KDs siffra för hela landet 10,5 procent. Det är inte val i dag-skattningen på 13,0. Det går att orda mycket om SCB-mätningen. De observationer och analyser som tagits upp här får räcka för denna gång.

Till toppen av sidan