Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Paketering av fastigheter ingen avancerad skatteplanering

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Varje bolagsstyrelse, privat som offentligt, har en skyldighet att inom givna ramar driva företaget så effektivt som möjligt. I det uppdraget ingår inte att maximera företagets skattekostnader. ", skriver debattören.

Bild: Jörgen Svendsen

Annons

Efter att Sandvikenhus överväger att avyttra cirka 400 lägenheter och i samband med det underlätta affären genom att lägga dessa fastigheter i ett bolag s.k paketering, har röster höjts där man bland annat kallat detta för avancerad skatteplanering. Indignationen har på sina håll varit oerhörd och Ulla Andersson (v) har även lyft frågan i en interpellation till finansministern. Sandvikens kommuns ledande politiker utmålas som potentiella skattesmitare. Det kan kanske vara läge att hyfsa debatten något.

Annons

Annons

För att underlätta transaktioner på fastighetsmarknaden infördes 2003 möjligheten att paketera fastigheter i bolag. Därmed bytte inte fastigheten ägare vid en försäljning eftersom man då sålde aktierna i bolaget. Därmed slapp man att betala stämpelskatt vilket hade haft en klart hämmande effekt på försäljning av fastigheter, vilket i sin tur gjorde att många valde att inte sälja sina fastigheter fast man kanske inte hade samma motivation som tidigare att vara en aktiv och engagerad fastighetsägare och hyresvärd. Varje bolagsstyrelse, privat som offentligt, har en skyldighet att inom givna ramar driva företaget så effektivt som möjligt. I det uppdraget ingår inte att maximera företagets skattekostnader.

I utredningen ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet, SOU 2017:17”, konstaterar utredaren ”…. fastighetsbranschen sammantaget inte kan anses skattemässigt gynnad i förhållande till andra branscher.” Fastighetsbranschen levererar årligen in ca 80 miljarder i skatt till vårt gemensamma bästa.

För mig framstår det som inkonsekvent att å ena sidan genom ökade skattepålagor höja kostnaderna för fastighetsbranschen och i andra sammanhang säga att hyrorna måste sänkas.

Syftet med hela försäljningen är ju att frigöra kapital till nyproduktion och investeringar i det befintliga beståndet. Det behövs en mångfald av långsiktiga och seriösa aktörer som bidrar till förnyelse och engagemang till den lokala bostadsförsörjningen. Med ett kommunalt bolag som har en andel över 80 procent av lägenhetsbeståndet torde nya aktörer extra välkommet.

Peter Sörman, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna MittNord

Annons

Annons

Till toppen av sidan