Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Läxhjälp och lärarassistenter ska göra skolan bättre

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Höstterminen har börjat och eleverna har börjat gå i skolan. Förhoppningen är att samtliga elever verkligen går i skolan under hela läsåret och sedan går ur med godkända betyg. Men så har verkligheten inte sett ut hittills i Gävle. Alltför många elever, inte minst killar, fullföljer inte sina studier i högstadiet eller gymnasiet. Hur kan vi komma till rätta med denna utmaning?

"En annan sak som vi moderater vill verka för och som vi är övertygade om att den skulle få positiva följder är utökad läxhjälp för alla elever i årskurserna 4-9" skriver William Elofsson och Peter Hallgren Stjerndorff. Foto: TT

Det är en avgörande fråga för vårt samhälle. Utan godkänd utbildning blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att komma in på arbetsmarknaden. Då hotar istället utanförskap, social och ekonomisk utsatthet och i värsta fall också kriminalitet. Ser man på de individer som idag befinner sig i utanförskap i vårt samhälle så har de flesta en bakgrund som berättar om besvärlig skoltid och dåliga studieresultat. En satsning för att höja studieresultaten i Gävle är därför en satsning på samhället som helhet. Vad kan vi då göra för att förbättra studieresultat i Gävle?

Annons

Annons

Först och främst måste eleverna känna sig trygga. Känslan av trygghet är en förutsättning för att kunna koncentrera sig på studier. När det gäller samhället i stort, utanför själva skolan, har Moderaterna redan lämnat förslag om hur tryggheten skall öka genom kommunala ordningsvakter med mera. När det gäller skolan har Gävle redan idag ett på många sätt föredömligt arbete när det gäller att förebygga och förhindra mobbning, men ännu mer kan göras. Till exempel vet vi att en del lärare kan känna oro för att bli anmälda om de ingriper mot mobbning och att de därför tvekar fast de ser vad som behöver göras. Lärare som vågar ingripa mot mobbning är viktigt för att få trygga elever och en sund uppfattning hos alla elever om vad som är rätt och fel, gränser mellan vad som är acceptabelt och oacceptabelt beteende med mera.En annan del av detta med trygghet är naturligtvis att det för alla elever finns en väl fungerande och tillgänglig elevhälsa. Här finns en del att arbeta med i Gävle.

En annan nödvändig förutsättning är att det finns tillräckligt många behöriga lärare som både kan och vill förmedla kunskap till eleverna. Här har Gävle kommun, liksom många andra kommuner, en stor utmaning, både när det gäller att rekrytera lärare och behålla de som idag arbetar i skolan. Vad kan man då göra? Ett förslag från Moderaternas sida är att lärarna främst skall arbeta med undervisning, inte med administration. Här vill vi till exempel pröva möjligheten att nationella prov rättas central och att lärarassistenter anställs på skolorna, allt för att lärarna skall kunna koncentrera sin tid och kraft på det de valt att utbilda sig till – att vara pedagoger. Med detta förslag kan lärarna bli ännu mer engagerade vilket kommer att påverka eleverna i positiv riktning.

Annons

Annons

En annan sak som vi moderater vill verka för och som vi är övertygade om att den skulle få positiva följder är utökad läxhjälp för alla elever i årskurserna 4-9, samt en obligatorisk lovskola för de elever som riskerar att halka efter i årskurserna 6-9. En sådan lovskola skulle medföra att färre elever fick ofullständiga betyg.

Ett tryggt samhälle, en trygg skola, trygga elever och nöjda lärare som ägnar sin arbetstid åt undervisning och inget annat – så vill vi moderater att framtiden skall se ut. Man kan se det som en dröm – men om vi får igenom vår politik kan drömmen bli verklighet.

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

Peter Hallgren Stjerndorff (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan