Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Gävle måste jobba mer för de demenssjuka

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 21 september på den internationella Alzheimerdagen uppmärksammas demenssjukdomar runtomkring i värden.

Om du behöver hjälp/stöd/omvårdnad för att klara din vardag får du träffa en av Gävle kommuns biståndshandläggare, som på uppdrag av vår omvårdnadsnämnd utreder vilka hjälpinsatser du är i behov av/har rätt till som omfattas av det kommunala ansvaret. Biståndshandläggarna lutar sig mot olika lagar, riktlinjer och de olika kommunala direktiven från våra politiker. Några av de lagar som finns är: Förvaltningslagen, socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, färdtjänstlagen. I denna debattartikel kommer vi att fokusera på LSS vid demenssjukdom. För i det lagrummet har Välfärd Gävle (före detta Omvårdnad Gävle) en del att arbeta med!

Annons

Vi vet att du som läser detta och inte är insatt ide olika "lagrummen" tycker detta är obegripligt och rörigt. Men kort beskrivet så har alla människor rätt att söka insatser ur socialtjänstlagen. LSS gäller bara personer under 65 år, som uppfyller vissa kriterier (personkrets).

Annons

Gävle Demensförening har aktivt drivit frågan att personer med demens ska ha rätt att bli bedömda utefter LSS-lagen. I Gävle kommun har det varit så (och till stor del är så fortfarande) att alla personer med en demenssjukdom har blivit beviljade enligt socialtjänstlagen. Detta bryter mot den enskildes rättigheter och möjlighet till den livskvalité som personen har rätt till enligt lag. Detta måste förändras omgående. Vi hävdar att biståndshandläggaren bryter mot lagen som inte gör biståndsutredningarna i rätt "lagrum".

Regeringsrätten har den 10 november 2008 i en dom fastställt att en man under 65 år, med demensdiagnosen Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag, ska höra till personkrets 2 i LSS-lagen. Mål nummer 7020-06. Regeringsrättsdomar är prejudicerande.

De flesta som ansöker om hjälp/stöd/bistånd har inte kunskapen om de olika lagarna och deras riktlinjer, så de flesta begär inte sina utredningar i varken SoL eller LSS, så för oss är det obegripligt att alla bedöms i SoL. Vi hävdar att det är handläggarens uppgift att göra utredningen i rätt "lagrum".

Det positiva är att det nu (enligt det vi vet) finns en person under 65 år med demenssjukdom, som har blivit beviljad gruppbostad enligt LSS! Detta öppnar upp dörrar för personer med demenssjukdom som är under 65 år. Vi uppmanar dig med demenssjukdom och era anhöriga att omgående kontakta er biståndshandläggare för att få era insatser utredda enligt LSS. Ni som tar kontakt första gången med en biståndshandläggare, bevaka så att ni blir utredda under rätt lag.

Annons

Annons

I de tio LSS-insatserna som finns ges här exempel som kan vara aktuella för personer med demenssjukdomar (källa: Octopus Demens AB, hemsida för mer information: www.demensbutiken.se)

• Rådgivning och annat personligt stöd

• Personlig assistent

• Ledsagarservice

• Kontaktperson

• Avlösarservice i hemmet

• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, det vill säga korttidsboende

• Bostad med särskild service för vuxna

Observera detta:

– Personen som bor i gruppbostad får gå till daglig verksamhet på dagarna om de har behov av det.

– I LSS-lagen betalar personerna ingen omvårdnadsavgift.

– En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp.

Välfärd Gävle har nu ett gediget, spännande och givande arbete framför sig, med att starta upp LSS-verksamheter till personer med demenssjukdom. Närmast en gruppbostad, då det finns många under 65 år som i dag är felplacerade på kommunens yngre boende/äldreboenden enligt SoL. Gävle Demensförening kommer att följa detta arbete.

Vi finns också tillgängliga som samverkanspart om detta är önskvärt. Vi vill också bjuda (stå för kostnaderna) några beslutsfattare (chefer och politiker) på ett studiebesök i Uppsala, som 10 november 2017 invigde sitt första LSS-boende för unga med demenssjukdom.

Gävle Demensförening

Genom Agneta Brinne, ordförande

Karin Andersson, kassör

Annons

Annons

Till toppen av sidan