Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Orealistiska mål av Sveriges Byggindustrier

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik till Sveriges Byggindustrier: Kommuner, ställ rätt krav så klarar vi klimatmålen!

Det är beklagligt att företrädare för Sveriges Byggindustrier genom sitt inlägg i Arbetarbladet nu ansluter sig till klimatfundamentalisterna. Ännu mer beklagligt blir det då det inom den det område de representerar finns utomordentliga förutsättningar till analytisk förmåga, även om det inte finns hos dem som nu uttalar sig, att se igenom FN:s och andra fundamentalisters domedagsliknande budskap som är så förhärskande i svensk media.

FN:s syn på vetenskap, definierad på miljökonferens i Rio 1992, är att FN:s medlemsstater att i kontroversiella miljöfrågor ska fästa större vikt vid tro och politisk övertygelse än vid vetande.

Annons

Annons

Detta pekar mot att det är politik, makt och personlig försörjning som ligger bakom alla dessa profetior. Det har till och med föreslagits kommunism, socialism eller kannibalism som åtgärder för något som kanske inte är något problem.

Vidare skriver företrädarna att ”visionen om ett nollutsläpp av växthusgaser innebär en omställning av hela samhällsbygget på 25 år”. Detta tyder på en bristfällig insikt i vad som faktiskt är vad, för att i sin iver haka på ett medialt drev och försöka framstå som proaktiv. Menar skribenterna på fullaste allvar att de ska ta bort vattenånga – den dominerande växthusgasen?

Jag har förståelse för om klimatmodellerarer gärna bortser från vatten då den skulle vara närmast ogörlig att modellera. För hur tar man hänsyn till något som kan ha tre olika former i atmosfären, till skillnad från koldioxid som är tämligen konstant och alltid i gasform?

De två övriga sakerna som skribenterna lyfter fram är inte heller realistiska mål. För FN självt kan knappast utgöra ett gott exempel på verksamhet där inte korruptionen frodas snarare tvärtom med senaste skandalerna med svenskt bistånd som exempel.

Antal människor på jorden beräknas öka med minst 50 procent, kanske uppemot en fördubbling, inom 80 år. Afrika väntas öka med ett nytt EU, det vill säga 500 miljoner de närmaste tio åren. Frågan är då: hur ska alla jordens människor kunna ges mat och energi om inte fossila bränslen används och om koldioxidhysterin fortsätter?

Global livsmedelssäkerhet borde snarare vara ett av de mest angelägna problemen som planetens växande befolkning står inför än det som klimatfundamentalisterna står för.

Utifrån detta är skribenternas inlägg anmärkningsvärt då de tar rygg på sånt som i sin förlängning är tänkt att avveckla de verksamheter de själva företräder!

Stig Mörtman (M), Ockelbo

Annons

Annons

Till toppen av sidan