Annons

Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratiskLiten bergspredikan för socialister

Göran Greider
Göran Greider: Liten bergspredikan för socialister - Del 18

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Liten bergspredikan för socialister utgavs 2018 av Ordfront förlag. Pressbild: Ordfront förlag.

Annons

Arbetarbladets ledarsida publicerar Göran Greiders bok Liten bergspredikan för socialister.

Själv beskriver Göran Greider sin bok på följande sätt:

"Detta är en moralisk-politisk pamflett. Att den heter Liten bergspredikan för socialister beror inte på att den är kristen – även om jag tror att all socialism är evangeliskt färgad – utan på att den politiska radikalismen alltid startar i den ursprungliga situationen: Du hör en människa agitera och röra upp dina känslor och aktivera ditt engagemang och ditt förnuft. Och du får ett löfte om att ett annat samhälle är möjligt."

Första avsnittet publicerades 6 juli.

”Ursprungsbefolkningarna kan rädda oss alla!”

”De senaste 150 åren har bevittnat en väldig förintelse. Fler arter har gått förlorade de senaste 150 åren än sedan istiden. Under samma tid har ursprungsbefolkningar försvunnit från jordens yta. Över 2 000 nationer med infödda folk har utplånats i den västra hemisfären och varje dag försvinner en nation i Amazonas regnskogar. Det finns ett direkt samband mellan förlusten av kulturell mångfald och förlusten av biologisk mångfald. Varhelst infödda befolkningar ännu finns kvar, finns där också en motsvarande enklav av biologisk mångfald. Ringlande floder som ännu flyter genom nordvästra USA är hem för den lax som sjungs tillbaka av de infödda. De få sista pantrarna i Florida lever kvar i de traditionella seminolernas närvaro, gömda i de stora cypressträsken i Everglade. Några av de sista stråken av präriegräs vajar på reservatsmark.”

Annons

Annons

Winona Laduke, ur All our Relations: Native Struggle for Land and Life.

Över hela världen kämpar idag ursprungsbefolkningar för rätten till sina marker och för sin överlevnad. Ofta går de därmed numera i spetsen för kampen mot exploateringen av jordens resurser i form av fracking, gruvdrift, skogsskövling, förgiftning. I Sverige står samer ofta i främsta ledet. Naomi Klein skildrar i sin bok Det här förändrar allt vad hon kallar ett globalt Blockadia: Platser där lokalbefolkningar, ofta i samarbete med just ursprungsbefolkningar som levt där i urminnes tider, strider mot miljöförstöringen. I Kleins bok får vi möta många av dessa aktivister.

Winona Laduke föddes 1959 i Los Angeles och är barn till en judisk mor och en far som växte upp i indianreservatet Ojibwe White Earth i Minnesota. Hon utbildade sig till ekonom på Harvard och blev där också involverad i kampen för indianernas rättigheter. I tjugoårsåldern flyttade hon till White Earth, jobbade som rektor på en skola, samtidigt som hon skrev på sin doktorsavhandling. Det tog tid för henne att bli accepterad i reservatet. Men hon blev snabbt aktiv i olika rörelser för infödda kvinnors rättigheter. Hon kom att arbeta för att köpa tillbaka land som en gång tillhört stammarna i trakten och har på senare år bland annat kämpat mot planerna på en oljeledning genom Dakota. Stora bolag är ute efter de ännu orörda markerna i reservaten. Hon har ställt upp för De Gröna i USA och senare för Demokraterna.

Annons

I sina böcker har Laduke skrivit om ursprungsbefolkningarnas olika sätt att heliggöra jorden och naturen och ser det som ett slags ekofilosofi. Hon menar att utrotningen av ursprungsbefolkningarna sammanfaller med utrotningen av den biologiska mångfalden. Hon är övertygad om att hela mänsklighetens överlevnad är knuten till hur det går med urbefolkningarna och deras syn på naturen. Det hon hävdar är: Ursprungsbefolkningarna kan rädda oss alla.

Annons

Annons

Till toppen av sidan