Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Omöjligt att rädda miljön och klimatet med vårt ekonomiska system

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Omställning Gävle arrangerar under hösten en seminarieserie med temat ”Måste vi förstå det ekonomiska systemet för att rädda klimatet?” på Silvanum/Konstcentrum. På det andra seminariet ​presenterade Samuel K. Orrefur ett förslag till en förändring av vårt ekonomiska system som skulle ge en lägre skuldnivå i samhället, en minskad risk för finanskriser och som skulle göra ​det lättare att prioritera andra mål i samhället än tillväxt.

Affärsbankspengar utgör cirka 98 procent av de pengar som cirkulerar i samhället i dag. Dessa pengar skapas genom nya lån, och har en ​ränta kopplad till sig. För att kunna betala denna ränta kräver nuvarande ekonomiska system en ständig ekonomisk tillväxt, vilket också innebär en ständigt ökande skuldsättning i samhället. ​

Annons

Annons

Orrefur föreslår att staten tar över skapandet av pengar från bankerna i tre steg. I Steg 1 introducerar Riksbanken e-kronan och skapar därmed digitala riksbankspengar åt allmänheten, ​utöver de cirka 2 procent riksbankspengar i form av kontanter som nu cirkulerar i samhället. I Steg 2 skapar Riksbanken pengar aktivt, e-kronor som kan delas ut till medborgarna (helikopterpengar), ​till statsbudgeten, med mera. Riksbanken kan nu stimulera realekonomin och inflationen utan att blåsa upp tillgångsbubblor. I Steg 3 konverteras successivt affärsbankspengar till e-kronor. ​När detta är genomfört fullt ut utförs alla betalningar i Sverige med e-kronor eller kontanter. Statliga subventioner och garantier till bankerna avskaffas. Vill bankerna låna ut pengar ​måste de äga eller låna in e-kronor. ​

Samuel K. Orrefur. Foto: Anders Lindborg

Vi i Omställning Gävle har kommit till slutsatsen att tillväxtkraven, som är inbyggda i det nuvarande ekonomiska systemet, är en omöjlighet i längden. På en planet med ändliga resurser​ kommer förr eller senare en total systemkrasch. Tillväxtkraven försvårar omställningen till ett fossilfritt samhälle, och omöjliggör en förändring mot ​att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Nuvarande ekonomiska system skapar ett ökande överutnyttjande av jordens begränsade resurser, och allt värre ​miljökriser. ​

Annons

Annons

Vi stödjer därför ett införande av e-kronan, som ger möjlighet att på demokratiska vägar besluta om hur mycket pengar som ska skapas och för vilka ändamål dessa ska användas.

Vi önskar att våra politiker sätter sig in i frågan, och sedan tar beslut i linje med förslaget. ”Den som har kontroll över pengarna har också kontroll över samhället”, ​menade redan Abraham Lincoln, USA:s 16:e president. Vi anser att denna kontroll inte bör ligga hos ett fåtal vinstdrivande affärsbanker. ​

För Omställning Gävle, Ekonomigruppen

Per Dahlman

Bo Hagstedt

Jennie Johansson

Björn Marklund

Hugo Minell

Ann-Katrin Myles

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan