Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Färre vargar och licensjakt motverkar illegal jakt på varg

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik till Daniel Ekblom, Naturskyddsföreningen i Gävleborg, som skriver under rubriken ”Vargens fortlevnad kräver samförstånd av alla parter” att den omfattande illegala jakten troligen företrädesvis utförs av Svenska Jägareförbundets medlemmar. Övriga delar av debattinlägget handlar om att politiker, organisationer och medborgare bara har att rätta sig efter de nivåer för vargstammen som forskare anser nödvändigt.

"Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta att hävda att vargstammen måste halveras och att det för det krävs en omfattande licensjakt", skriver Gunnar Glöersen. Foto: TT

Annons

Tyvärr ger Naturskyddsföreningens inlägg väldigt lite utrymme för just samförståndslösningar, då skribenten redan bestämt att det krävs fler vargar, att forskare ska bestämma antalet och att licensjakt inte är möjlig. Att dessutom i svepande ordalag anklaga Jägareförbundets medlemmar för illegal jakt är dessutom direkt provocerande.

Annons

Svenska Jägareförbundet bildades 1830 för att förhindra den utrotning av vilda djur som följde av att man 1789 släppte jakten fri. Ända sedan dess har förbundet arbetat för starka livskraftiga viltstammar och biologiskt anpassade jakttider. Förbundets arbete har varit mycket lyckosamt. Illegal jakt har alltid varit något som förbundet motarbetat, så också idag. Det är så självklart att det inte behöver upprepas ens i vargdebatten.

Vi delar Naturskyddsföreningens uppfattning att vetenskaplig fakta bör ligga till grund för beslut. Det är till exempel rimligt att forskare gör beräkningar av utdöenderisk. Däremot är det inte rimligt att låta samma forskare bestämma själva risknivån eller Sveriges ambitioner. Det är nämligen exakt vad regeringen tillåtit i Sverige. Det har till och med gått så långt att man låtit forskare ”kompromissa” sig fram till målet för vargens gynnsamma bevarandestatus. Mot den bakgrunden är det självklart att vi som organisation protesterar och att våra folkvalda kräver att riksdagens beslut ska gälla.

Samma typ av diskussion pågår just nu med anledning av coronapandemin. Är det experter på smittskydd som ensamma ska bestämma vilka åtgärder som ska tas eller ska andra hänsyn vägas in, till exempel samhällsekonomiska konsekvenser och massarbetslöshet? Då handlar det ändå om liv och död.

Annons

Så till själva sakfrågan, den illegala jakten på varg. SLU:s rapport, som Naturskyddsföreningen hänvisar till, redovisar två viktiga resultat. Det första är att den illegala jakten är omfattande. Det andra är att en större stam triggar den och licensjakt motverkar densamma. Naturskyddsföreningens slutsats av detta blir att vi måste ha en mycket större stam och att licensjakten måste stoppas! Här kan man verkligen prata om faktaresistens.

Annons

Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta att hävda att vargstammen måste halveras och att det för det krävs en omfattande licensjakt. Först för att sänka stammen men också senare för att hålla den kvar på den nivån. Vargförvaltningen ska givetvis ta hänsyn till biologin, men en förvaltning som inte tar hänsyn till människorna kommer garanterat att misslyckas.

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan