Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: KD:s politik i vårmotionen tar oss genom krisen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi genomgår nu den största hälsokrisen i modern tid som hotar liv och hälsa på ett påtagligt sätt. En enorm tragedi för några och en stor påfrestning för många. Politikens uppgift är nu att ge allt det stöd som sjukvården och äldreomsorgen behöver för att klara den medicinska aspekten av krisen, samt att ge stöd för företag och jobb så att den ekonomiska krisen blir så lindrig som möjligt. De ekonomiska effekterna handlar ytterst inte om pengar – utan om människor. Det är känt att när människor bli arbetslösa, ser sina livsverk gå i kras, så ökar också depressioner, missbruk och självmord. Staten måste därför göra vad den kan för att hantera skadeverkningarna av coronakrisen.

Kristdemokraternas vårmotion ger förslag på politik som tar oss igenom krisen, hur vi får Sverige att fortsätta fungera!

Annons

Annons

"Därutöver föreslår vi riktade stöd till BRIS med 10 miljoner kronor och Mind med 5 miljoner kronor. Det arbete de gör med olika telefonlinjer är till stor del något som vi regioner egentligen borde bära", skriver debattörerna. Foto: TT

Kristdemokraterna menar att det nu krävs ett statligt bidrag för företag som har tappat 40 procent eller mer i omsättning, och stöd för att minska hyreskost­nader och andra fasta kostnader. Ett system som finns i både Norge och Danmark. Vi föreslår även sänkt arbetsgivaravgift i tre särskilt utsatta branscher: restaurang, hotell och detaljhandel.

Vi föreslår stimulanser för personer som temporärt går från andra jobb till sjukvård eller äldreomsorg. Detta för att ge befintlig personal andrum och öka möjligheterna för vila och ledighet inte minst under de kommande sommarmånaderna. Inom äldreomsorgen vill vi temporärt stimulera timanställda till tillsvidareanställning genom bonus till de arbetsgivare som väljer att göra anställningarna från tillfälliga till tillsvidare. Det ger kontinuitet och för­bättrade villkor för äldreomsorgens personal.

Vissa organisationer har sett en kraftigt ökad efterfrågan under coronakrisen. Kristdemokraterna föreslår därför att 100 miljoner kronor tillförs i ett ge­nerellt tillskott för att täcka extraordinärt ökade kostnader. Därutöver föreslår vi riktade stöd till BRIS med 10 miljoner kronor och Mind med 5 miljoner kronor. Det arbete de gör med olika telefonlinjer är till stor del något som vi regioner egentligen borde bära.

Annons

Kristdemokraterna har förslag på hur vi tar oss igenom krisen och föreslår lösningar för att möta det som uppstår här och nu. Regeringen har redan genomfört flera åtgärder, och det är bra! Framåt måste vi bli bättre på att se olika kriser komma och rusta oss för det. Vad kan vi komma att få brist på och vilken typ av lokaler behöver vi nästa gång? Lösningen innebär kanske inte stora lagerlokaler och tomma IVA-platser i väntan på kommande kriser. Vi behöver tänka på ett annat sätt. Vid nybyggnationer behövs ett mer flexibelt tänk med omställningsbar sjukvård både lokalmässigt och vad gäller verksamhet och personal. Kan vi jobba med upphandlingar så att vi kan säkerställa leverans av material som vi behöver, om gränserna stängs? Vi har under den här krisen sett flera goda exempel på anpassningar och innovativa lösningar hos företag som har ställt om sin produktion, efter de behov som funnits på marknaden.

Det är viktigt nu att vi tar oss igenom denna kris, men även att vi rustar för kommande.

Jennie Forsblom (KD), regionråd i opposition

Peter Åkerström (KD), regionpolitiker

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan