Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Regeringen måste gå Moderaterna till mötes om krisstöd till enskilda firmor

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De politiska beslut som fattats under våren och sommaren kommer att prägla hela 20-talet. Och lika tydligt som att samtliga partier i riksdagen varit konstruktiva och samarbetsvilliga för att snabbt få krisåtgärder på plats, är det faktum att vi moderater har drivit regeringen framför oss för att rädda jobb och företag undan krisen. Hade inte Moderaterna lagt fram förslag om exempelvis sänkt ränta på skattekrediter och slopade arbetsgivaravgifter så hade arbetslösheten idag varit än högre. Fortfarande kämpar småföretagare varje dag för överlevnad. Nu måste regeringen gå Moderaterna till mötes även om krisstöd till enskilda firmor.

I krisens akuta skede har Moderaternas fokus från dag ett, vid sidan av att agera konstruktivt när det gällt att minska smittspridning och bekämpa pandemin, varit att rädda så många svenska jobb och företag som möjligt. Och utan Moderaterna hade inte alla de nödvändiga krispaket som riksdagen fattat beslut om under våren kommit på plats. 

Annons

Annons

Det var efter att Moderaterna krävt slopade arbetsgivaravgifter som regeringen gick med på att sänka dem. Det var Moderaterna som föreslog och drev på för införandet av en Företagsakut med statliga räntegarantier. Det var Moderaterna som föreslog och drev på för statligt stöd till företagens hyreskostnader. Det var Moderaterna som såg till att räntan på företagens skattekrediter till slut halverades. Vi föreslog att 100 miljoner kronor avsattes till att rädda regionala flygplatser i krisen – vilket regeringen senare gick med på. Inte minst; det var vi moderater som redan den 7 april presenterade förslaget om omsättningsstöd till de allra värst krisdrabbade företagen. Som regeringen sedan gick fram med tre veckor senare.

Vi moderater har alltså skjutit regeringen framför oss i detta hänseende. Detta räcker dock inte. Fortfarande finns hundratusentals småföretagare som driver enskild firma och som hamnat utanför regeringens krisstöd. Därför samlade Moderaterna majoritet i riksdagen och har tvingat regeringen att snarast återkomma med krisstöd anpassade för dem. Detta brådskar i ett läge när varje dag är en kamp för överlevnad. Nu måste finansministern återkomma till riksdagen med dessa förslag. Det är inte rimligt att enskilda företagare i Gävleborg Uppsala län och Sverige riskerar att få gå från hus och hem på grund av senfärdighet från regeringen.

Annons

Sverige står inför en arbetslöshetskris. Redan nu är 500 000 arbetslösa och ytterligare 500 000 permitterade. Regeringens egna prognoser visar att var tionde person i arbetskraften riskerar att bli arbetslös. Och detta i ett läge där Sverige redan innan krisen hade bland Europas högsta arbetslöshetssiffror.

Annons

Nu krävs reformer för fler jobb och ökad tillväxt. Bidragstak behöver införas och skatterna på låga inkomster sänkas så att det alltid lönar sig att ta ett jobb. Lärlingsjobb behöver komma på plats för unga arbetslösa. Högre krav på språk och utbildning för invandrade för att integrationen ska kunna fungera. Och även i detta, nästa steg i krishanteringen, inser vi att ansvaret vilar tungt på oss moderater.

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg

Marta Obminska (M), riksdagsledamot Uppsala län

Annons

Annons

Till toppen av sidan