Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Den moderata samhällsvisionen förvirrar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik till William Elofsson (M): "Vi kommer att söka majoritet för att få igenom vår politik oavsett med vem vi bildar majoritet med"

William Elofsson skriver att Moderaterna nu är redo att samarbeta med samtliga partier – så länge de erhåller den ledande positionen i samarbetet. På många sätt känns det väntat, men vi kan ändå inte läsa artikeln utan att reflektera över alla de gånger moderata politiker kritiserat andra partier för att jaga makten till varje pris.

Och priset för detta? Ja, av allt att döma kommer det att bli högt. Under hela mandatperioden har moderater varit duktiga på att kritisera vårt styre för att sakna gemensam vision om framtiden, både lokalt och nationellt. Som de mest välvilliga av politiska konsulter har moderater påpekat att den gemensamma visionen är helt nödvändig för att lyckas med ett långsiktigt samarbete. Det hela blir dock hemskt märkligt när samma moderater nu öppnar för att samarbeta med samtliga partier, oavsett ideologi. Deras bedömning tycks vara att den ideologiska grunden de själva står på är så pass bred att den möjliggör en gemensam vision inte bara med Sverigedemokraterna utan även, om det skulle krävas för ledande makt, med Vänsterpartiet.

Annons

Annons

Det blir viktigt att här göra distinktion mellan att leda och att komma överens i enskilda frågor. Liberalernas hållning är idag att vi inte har problem med att samtala med Sverigedemokrater. Skulle Sverigedemokraterna lägga ett bra förslag som gynnar skolans utveckling och som ryms inom vår satta budget så skulle vi inte tveka på att rösta igenom det. Men att komma överens i enskilda sakfrågor är inte vad Moderaterna menar att de skulle stanna vid. De är beredda att gå längre – att styra tillsammans. De är beredda att tillsammans med ytterpartier mejsla fram en gemensam framtidsvision för vårt samhälle.

I den forna, liberalt sinnade Alliansen hade vi inga större problem med att hitta en gemensam framtidsvision. När konservativa krafter de senaste åren vunnit mark i svensk politik jobbar vi nu med att forma en liberal vision tillsammans med januaripartierna, något som också kan möjliggöras tack vare att Socialdemokraterna anammat så många liberala förslag. Hur denna vision skulle kunna uppstå med politikens ytterkanter har vi däremot fortfarande svårt att se – i alla fall utan att göra avkall på våra ideologiska grundvärderingar.

Är då de ideologiska grundvärderingarna så viktiga att man ska vara beredd att avstå den så eftertraktade makten för att eftersträva dem? Vi tror det. Vi tror på ett samhälle där din kunskap och din kämpaglöd ska avgöra dina chanser i samhället - inte din etnicitet, sexualitet eller religion. Vi tror på en fri marknad och fritt företagande som bygger vår välfärd likväl som att vi tror på ett starkt skyddsnät, redo för de vars livschanser smulats av ödets nycker. Vad Moderaterna tror på, det är vi allt mer osäkra på.

Helene Åkerlind (L), kommunstyrelsen

Kristofer Dahlgren (L), kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan