Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vindkraften behövs i Sverige

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi är mitt inne i en enorm energiomställning där kol och olja måste fasas ut. Samtidigt behöver vi el och energi. Lösningen är en kombination av minskad användning, energieffektivisering och utbyggnad av förnybar energi. För att klara omställningen i Sverige behövs det vindkraft – i hela landet – men inte på vilka villkor som helst.

Bild: Olle Larsson

Klimatkrisen är ett faktum. Världen brinner, isarna smälter och extremväder blir allt vanligare. Samtidigt har omställningen till en värld utan fossila energikällor satt fart. Energibolag investerar mer och mer i förnybar energi och politiker runt om i världen sätter upp mål för när länder ska vara oberoende av fossil energi.

Annons

Annons

För att klara denna enorma omställning krävs en rad olika åtgärder. Först och främst måste vi energieffektivisera. Det handlar bland annat om att isolera byggnader, om att städer premierar cyklar framför bilar och om smartare industriella processer. Men vi måste också bygga ut den förnybara energin i stor skala. Där spelar vindkraften en mycket viktig roll tillsammans med vattenkraft och sol-el. Men bara för att något är förnybart betyder det inte att det är hållbart. Alla energislagen måste byggas ut på ett hållbart sätt som inte skadar ekosystemet eller djurlivet.

Idag levererar vindkraftverken i Sverige ungefär 20 TWh av Sveriges totala elproduktion på 160 TWh. Vindkraften är just nu det energislag som kan byggas ut i Sverige till lägst pris och med lägst klimatpåverkan.

Naturskyddsföreningen har tidigare presenterat en vision för hur Sverige kan få ett hållbart energisystem till 2040. Grundpelaren i omställningen är energieffektivisering, men trots det kommer elanvändningen öka allteftersom fossila bränslen ersätts med el i industrin och transportsektorn. Det mest hållbara och konkurrenskraftiga energislaget är vindkraft. I visionen visar Naturskyddsföreningen att vindkraften bör öka till 90 TWh till 2040, och det bör ske i hela Sverige, även i Gävleborg.

Annons

Men det får inte ske på vilka villkor som helst. Vindkraften ska inte tillåtas i skyddade områden eller i områden med höga naturvärden och stor hänsyn till djurlivet måste tas. Det är oerhört viktigt med hänsynsfull lokalisering för att minimera skador på ekosystemet och djurlivet. Dessutom bör krav ställas på anpassning av verken för att minimera påverkan ytterligare, till exempel genom när etablering sker och möjlighet till så kallat fladdermussäkert läge eller automatisk avstängning när stora fåglar närmar sig.

Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan