Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Robert Sundberg: Vanliga ovanliga SD-väljare

Partisympatiundersökningen från SCB

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Ballonger med Sverigedemokraternas symbol från då partiledaren Jimmie Åkesson höll vårtal på Långholmen i Stockholm 2019. Foto: Christine Olsson / TT.

Annons

Tisdag 8/12 kom Statistiska centralbyrån, SCB, med detaljer i sin stora mätning av väljarnas partisympatier. Den utfördes i november och jämförs med mätningen i maj.

Det går att hitta intressanta uppgifter gällande vilka väljare som stöder olika partier. Här ses på främst Sverigedemokraterna. Partiet fick 16,8 procent i partisympati. 17,6 procent, som SCB också noterat för SD, gällde om det vore val.

SD betraktas ibland som ett udda parti som får stöd från väljare som man själv sällan möter. Frågan är om det är så? Ja, om "man" är en välutbildad person i huvudstaden och snarare kvinna än man.

Ett påstående har varit att SD har högt stöd bland LO-medlemmar. Det stämmer. SD har partisympati från 22,3 procent av dem. Det är dock lägsta nivån på 2,5 år. Och största partiet i gruppen, S, har sympati från nästan dubbelt så många LO-medlemmar, 40,1 procent.

Annons

Annons

Bland manliga LO-medlemmar har SD högre sympatier, med 30,5 procent. S är ändå större med 37,6 procent. För ett år sedan hade dock SD störst partisympatier bland LO-männen med 38,7 procent mot 27,1 för S.

Bland kvinnliga LO-medlemmar är sympatierna för SD bara 12,6 procent. S har 43,1 procent.

Den grupp där partisympatierna är störst för SD är företagarna, med 26,7 procent. Sympatierna för SD i landet är 16,8 procent så SD har bland företagarna tio procentenheter högre stöd än det.

SD har nästan samma stöd i denna grupp som för ett halvår och år sedan, då partiets sympatier bland företagare var 25,4 procent respektive 27,8.

M är störst bland företagarna, på 32,3 procent. 22,2 procent är sympatin för M i hela landet.

För ett år sedan var SD nästan jämnstort med M bland företagarna. M hade då 28,4 procent och SD som sagt 27,8. Bland manliga företagare är nu SD faktiskt jämnstora med M på 30,7 procent för båda.

SD har en profil i väljarstöd med starkt stöd både bland LO-medlemmar och företagare. Av de två har SD hållit ställningarna bättre bland de senare det gångna året.

Ser man på utbildningsnivå har SD sympatier främst bland de med låg utbildning. Av de fyra nivåerna i SCB är SD-sympatierna 25,2 procent bland dem med bara förgymnasial utbildning. Bland de med gymnasial utbildning har SD 21,4. På båda de nivåerna är SD näst störst efter S.

Bland de med eftergymnasial utbildning upp till tre års längd noteras SD för 10,4 procent. SD är här ändå tredje största parti efter S och M. Bland de med högst utbildning, eftergymnasial mer än tre år, har SD bara 7,3 procent. SD är här femte största parti.

Annons

Sett till boendeform finns tre former: eget hem, hyreslägenhet och bostadsrätt. SD har ganska jämnt stöd, men mest bland de med eget hem, 17,9 procent. Tätt efter det kommer de i hyreslägenhet med 17,2 procent. Bland de med bostadsrätt är SD-sympatierna 14,2 procent.

Annons

Vad gäller inkomstnivåer finns fem sådana i SCB. SD har ganska jämnt stöd även bland dem, men högst stöd i den näst högsta inkomstgruppen, 19,1 procent. Näst högst är SD-sympatierna i mellersta inkomstgruppen, 17,7 procent.

Tredje högst stöd har SD i den högsta inkomstgruppen, 15,7 procent. Den näst lägsta gruppen kommer dock tätt efter, 15,6 procent. Lägst sympatier har SD bland de som har lägst inkomst, 14,9 procent.

Om SD kan det vara intressant att se hur partiets stöd är bland de med utländsk bakgrund respektive svensk bakgrund, som SCB benämner det. Bland de förra är SD-sympatierna 13,1 procent.

Och bland de senare är sympatierna för Jimmie Åkessons parti 17,5. De med svensk bakgrund är sex gånger fler än de med utländsk så de hamnar närmare partiets rikssnitt på 16,8 procent.

SCBs kategorier utrikes född och inrikes född ger liknande resultat, 10,8 procent respektive 17,7 procent. Den senare gruppen är åtta gånger större än den förra.

SD har väldigt vanligt och jämnt stöd om man ser till bostadsform eller inkomstnivå. Skillnaderna i stöd för SD är däremot större gällande exempelvis utbildningsnivå, där SD har högt stöd bland de med lägre utbildning.

Annons

SCB har en sammanställning efter ålder, där grupperna förts ihop till fyra. SD har högst sympatier i näst äldsta gruppen, de 50 till 64 år, med 21,7 procent. Näst högst sympatier har SD bland de äldsta, med 17,0 procent. I den gruppen är minskningen för SD senaste året statistiskt signifikant.

I de yngsta grupperna, 18 till 29 år samt 30 till 49 år, har SD sympatierna 14,2 procent respektive 14,4 procent.

Annons

Vad gäller könen är bland män sympatierna för SD 23,4 procent. Bland kvinnor är SD-sympatierna 10,2 procent. Det är en stor skillnad. Ovanligt många, sju av tio, av SD-sympatisörerna är män.

SD har väldigt vanligt och jämnt stöd om man ser till bostadsform eller inkomstnivå. Skillnaderna i stöd för SD är däremot större gällande exempelvis utbildningsnivå, där SD har högt stöd bland de med lägre utbildning.

Välutbildade personer med jobb och boende i Stockholms kommun är i grupper med låga SD-sympatier jämfört med företagare och LO-medlemmar särskilt i regioner utanför huvudstaden.

Annons

Annons

Till toppen av sidan