Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Den nya vindkraftparken för inget gott med sig

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vallbyåns FVOF (fiskevårdsområdesförening) förvaltar fisket i 15 sjöar om totalt cirka 635 ha, och därtill cirka 45 km rinnande vatten. Vi planterar regelbundet ädelfisk i tre av våra sjöar.

Vi har i dagsläget en nyrustad större anläggning i Hamptjärn med bryggor, raststuga, vedbod/förråd samt toalett. Alltsammans anpassat för personer med funktionshinder. Dessutom har vi vindskydd vid flera sjöar.

Även barn och ungdom tar del av föreningens fiskevatten och kringliggande natur. I många år har Vallbyåns FVOF ordnat övernattning i vindskydd och militärtält vid Hamptjärn. Fiske, bad, lekar och naturlära har stått på agendan.

Kort sammanfattat så har vi en väl fungerande verksamhet som uppskattas av många naturälskande människor som söker sin rekreation i vildmarken nordväst om Storvik.

Annons

Vallbyåns FVOF befarar att vår verksamhet drabbas av stora förändringar och tyvärr ser vi bara försämringar och därför motsätter vi oss planerna på vindkraftsanläggningen Galmsjömyran.

Annons

Vi oroas för att den stilla, rena och vackra miljö med fina fiskevatten kommer att förstöras för all framtid. Vildmarkskänslan vid våra fiskevatten kommer aldrig mera att bli densamma om det byggs 40 vindkraftverk i området.

Vi ser att vägar och fundament kommer att byggas i direkt närhet till några av våra små rinnande vatten. Vi har vid tidigare tillfälle råkat ut för skogsbruk som skett ovarsamt med påföljden att sediment rann ut i en bäck som hyser ett öringsbestånd. Vid det tillfället gick det ut ett skadestånd till oss så att vi fick möjlighet att kunna återställa naturen igen. Vi är rädda för att något liknande kan ske igen i samband med byggandet av vindkraftsanläggningen.

Utöver riskerna för sediment som går ut i våra rinnande vatten så funderar vi på tungmetaller och cesium som ligger lagrat i marken. Frigörs det och går ut i vattendragen när man bryter i marken för att bygga vägar och rensar platser för att gjuta fundament? I så fall blir kanske hela vattensystemet från anläggningsområdet och ner genom Gäddtjärn, Fäbodsjön, Hosjön, Näsbysjön och ner till Storsjön och kanske ännu längre bort påverkat?

Vi vet att vi idag har en bra vattenkvalitet i Vallbyåns vattensystem. Vi har sedan lång tid en kalkdoserare i de övre delarna i vattensystemet. Den har flyttats några gånger genom åren så att flera grenar av systemet har fått tagit del av kalkningen.

Men hur blir det med vattenkvalitén när vindkraftsanläggningen byggs och när den står färdigbyggd?

Annons

Annons

Vi har hjärtat, eller om vi väljer att kalla det för navet, i vår verksamhet inom det på kartan skuggade vindkraftsanläggningsområdet eller i direkt närhet till området. Vallbyåns fiskevårdsområde är direkt beroende av att få fiskegäster till Hamptjärn och till Lövåssjön. Det är våra två viktigaste sjöar med regelbunden inplantering av ädelfisk. Dessa två sjöar måste vara attraktiva för att ge oss våra intäkter. Utan dem har vi ingen inkomst att tala om.

Kommer vi att tappa attraktionen när naturen och vildmarkskänslan är förändrad?

Vi bedömer att vi kommer att förlora fiskegäster under tidsperioden för byggandet av vindkraftsanläggningen. Området kanske till och med stängs av för allmänheten och därmed fiskegästerna. Vi har hört att närliggande fiskevårdsområden och jaktlag har drabbats av nedstängning av de områden där vindkraftsanläggningen byggts. I så fall ligger Vallbyåns fiskevårdsområde riktigt illa till!

Sammanfattningsvis så ser vi inte att den planerade vindkraftsanläggningen kommer att föra någonting gott med sig. Styrelsen i Vallbyåns FVOF ser bara att den för med sig stora ingrepp i miljön och försämring av många människors rekreationsområde. Vi förutspår också ett ekonomiskt lidande för vårt fiskevårdsområde. Både under tiden för byggandet, då ni sannolikt stänger av området på ett eller annat sätt, men även senare då vi bedömer att attraktionen till våra vatten har minskats och fiskegästerna väljer att söka sig till andra fiskevårdsområden som är utan vindkraftsanläggningar vid sina ädelfiskesjöar.

Annons

Vi tycker också att det är dags att ställa sig frågan om inte området redan har nog med vindkraftsverk? Inom 2,5 mils radie finns det redan åtta vindkraftsanläggningar om totalt 136 vindsnurror och två anläggningar ytterligare är redan beviljade. Var går gränsen?

Reservation: Sveaskogs styrelserepresentant reserverar sig mot att styrelsen i Vallbyåns FVOF går vidare med yttrandet i denna utformning. 

Styrelsen i Vallbyåns FVOF

Annons

Annons

Till toppen av sidan