Annons

Annons

Annons

Annons

Valbo

Insändare
Insändare: Bygg inte nytt här – var rädd om Valboåsens vatten

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Affärslokalerna i Valbo, där Elgiganten en gång huserade, har ekat tomma i många år. Kanske inte så konstigt, lokalerna har varit slitna och är inte anpassade för modern handel enligt fastighetsägaren och Gävle kommun, och parkeringen är bristfällig. Å andra sidan blev aldrig de nybyggda lokalerna vid Valbo köpstad fyllda efter de butiker som byggde där.

Här låg tidigare bland annat Siba och Elgiganten. Nu är alla lokaler tomma. "Vad ökad trafik, snöröjning på parkering som dumpas på sagda ås, och så vidare, bidrar med när det gäller försvårandet av vattenrening, finns vad jag sett inte med i något betänkande över detaljplanen", skriver insändaren.

Valbo Köpcentrum har också tomma lokaler. Dessa båda handelsplatser är nybyggda/nyrenoverade och har ändå svårt att hyra ut sina lokaler. Men i ett läge där allt fler affärsidkare väljer att lägga ned eller lägga om till näthandel väljer Gävle kommun att ändra detaljplanen just där Elgiganten en gång låg, detta för att tillåta till exempel en livsmedelsaffär att husera där. Så, vad har det med vårt vatten att göra? Jo, det ska jag redogöra för här.

Annons

Annons

Valboåsen är klassat som riksintresse för vattenförsörjning av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) 2016. Vi har i flera år också kunnat läsa att Gävles vatten har alltför höga PFAS-värden, och i Gefle Dagblad har det skrivits mycket om de höga PFAS-värdena gång på gång sedan åtminstone 2019. Samtidigt har vattenförsörjningen i Stackbo i Valbo brustit i samband med Microsofts bygge där. Vi har sett torra somrar många gånger nu, och vatten spås bli en bristvara.

I detta läge vore det enda raka för miljön och vattenförsörjningen att låta Valboåsen göra sitt jobb som vattenrenare så långt det är möjligt. I stället för att ändra detaljplanen från affärsområde till skog vill fastighetsägaren med kommunens goda minne minska skogsytan än mer på fastigheten och lägga mer asfalt.

Vad säger då de lokala miljöinstanserna? Jo, både Gävle Vatten och länsstyrelsen påtalar att Valboåsen behövs för vattenförsörjningen och att därför bör inte mer ”hård mark”, såsom asfalt, tillåtas. Vad ökad trafik, snöröjning på parkering som dumpas på sagda ås, och så vidare, bidrar med när det gäller försvårandet av vattenrening, finns vad jag sett inte med i något betänkande över detaljplanen.

Visst förstår jag att fastighetsägaren vill utveckla sin fastighet. Vad jag däremot inte förstår är hur Gävle kommun kan missa möjligheten att iordningställa ett ytterligare område som kan ge invånarna bra dricksvatten för att öppna upp för en försämring av sagda vattenförsörjning i en tid när handeln är under avveckling. Har inte kommunen mark på områden där det inte finns vattenskydd av riksintresse att erbjuda i stället? Vi behöver inte mer handel eller tomma affärslokaler.

Malin Jacobsson och Patrik Andersson, Valbobor

Annons

Annons

Till toppen av sidan