Annons

Annons

Annons

Läsarnas egna bidrag

Läsartext
Sagas affisch en vinnare – Tierpsklass en av de bästa i Uppsala län

På Tobaksfria dagen den 31 maj presenterades vinnarna av tävlingen ”Figge mot barnarbete”, arrangerad av Hälsoäventyret och Länsstyrelsen i Uppsala län. En av vinnarna är Omega, årskurs 9, på Aspenskolan i Tierp.

Detta är en läsartext.

• LÄSARTEXT •

Under våren har elever i Uppsala län, årskurs 6–9, skapat affischer kopplade till barnarbete på tobaksplantager och barns rättigheter. Nu är de fyra vinnarna utsedda, och 31 maj firades klass 9 på Aspenskolan med tårta, affisch och diplom.

Saga Gissberg i Omega i årskurs 9 på Aspenskolan, har gjort den vinnande affischen. Foto: Privat

Annons

Runt om i världen utnyttjas 1,3 miljoner barn under 14 år inom tobaksindustrin. Barnarbete strider mot FN:s barnkonvention och de globala hållbarhetsmålen. Enligt barnkonventionen ska barn skyddas mot arbete som är skadligt eller hindrar skolgång och ha rätt till utbildning, fritid, lek och vila.

"Att unga får vara med och göra sina röster hörda i tobaksfrågan ligger helt i linje med barnkonventionen som blev lag i början av 2020 och även länets strategi för ANDTL-frågorna" (ANDTL=alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel. reds. anm.), säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Annons

Tävlingen ligger till grund för en kampanj under Tobaksfria veckan, vecka 47, där elevernas affischer kommer att användas. Syftet är att öka kunskapen kring barnarbete inom tobaksindustrin och barns rättigheter kopplat till barnkonventionen samt de globala hållbarhetsmålen.

Genom att delta i tävlingen har eleverna visat på engagemang i tobaksfrågan och arbetat med flera centrala delar ur kursplanerna för samhällskunskap och bild. Tack vare elevernas engagemang och insats i tävlingen skänks även 5 000 kronor till Unicef för deras arbete med utbildning och alternativ försörjning till barn som arbetar.

Kampanjen är också en del i samarbetet för att Uppsala läns skolor ska nå en tobaksfri skoltid.

”För att en förändring ska ske krävs ungas engagemang och vuxnas ansvar. Det är viktigt för oss inom politiken att värna om ungas hälsa och delaktighet. Målsättning måste vara att säkerställa hälsosamma och trygga miljöer för barn och unga”, säger Malena Ranch, regionråd.

Annons

De fyra vinnarna har utsetts av en jury bestående av landshövding Göran Enander, regionråd, Malena Ranch, ordförande i regionala nätverket för Tobacco Endgame-Rökfritt Sverige 2025, Margareta Pantzar och Hälsoäventyrets ungdomsråd med elever i årskurs 6–9.

De vinnande bidragen är Vibyskolan, årskurs 6, Håbo kommun, Högåsskolan, årskurs 6, Knivsta kommun, Aspenskolan, Omega, årskurs 9, Tierps kommun och Ärentunaskolan, FBK, årskurs 6–9, Uppsala kommun.

Eva Engström och Malin Andersson, Hälsoäventyret

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan