Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Statliga myndigheten förvärrar det digitala utanförskapet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"De flesta cirkelledare är ideella och många av olika skäl lever i en verklighet utan tillgång till den digitala världen", skriver debattörerna. Foto: Frida Hedberg/TT

Bild: TT

Annons

Om det digitala utanförskapet finns mycket att säga. Det berör cirka 1 miljon medborgare som saknar möjlighet att på olika sätt delta i samhällets digitala utveckling.

Många medborgare saknar av olika anledning både tillgång till och kunskaper om datorer, smartphones och internet. Nu har den statliga myndigheten Folkbildningsrådet, genom ett beslut, tagit medborgare ytterligare steg från möjligheten att kunna vara delaktiga i rådande samhällsutveckling.

Annons

Annons

Från och med 2022 måste alla cirkelledare i studieförbunden rapportera sin cirkel digitalt. Det innebär att alla cirkelledare måste ha Bank-id och tillgång till dator eller smartphone och internet.

Verksamheten med studiecirklar blir omöjlig att upprätthålla

Folkbildningsrådets beslut om digital redovisning av deltagare i studiecirklar visar på bristande insikt om svenskt folkrörelsearbete där de flesta cirkelledare är ideella och många av olika skäl lever i en verklighet utan tillgång till den digitala världen.

Med myndighetens beslut försvåras PRO:s viktiga arbete med folkbildning. Det kan dessvärre resultera i att verksamheten med studiecirklar blir omöjlig att upprätthålla i samarbetet med folkrörelsens ABF där PRO är medlem. Då har det offentliga samhället – ytterligare – lyckats stärka det digitala utanförskapet.

Anita Walther, ordförande PRO Gävleborg

Kristina Berg, studieorganisatör PRO Gävleborg

Till toppen av sidan