Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Staten bör finansiera läroböckerna

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att alla elever ska få äga en lärobok i sina skolämnen är för Liberala Studenter en självklarhet. Så ser det däremot inte ut i skolan idag. Lärare tvingas allt för ofta skapa sina egna läromedel och spendera sina eftermiddagar vid den halvtrasiga kopiatorn samtidigt som eleverna överöses med lösa pappersblad. Den nya statliga utredningen om läromedel slår bland annat fast att läromedel underlättar för lärare samtidigt som det bidrar till ett bättre samarbete mellan hem och skola. Detta känner de flesta lärare redan till.

Annons

Annons

"Bristen på läromedel beror inte på att Sveriges rektorer skulle hysa ett agg mot nya läroböcker. Snarare saknas det ekonomiska resurser för att dessa ska kunna köpas in", skriver Hannes Snabb. Foto: TT

Ett av utredningens förslag är att lärare ska få ett större mandat att välja läromedel. Detta är i grunden ett bra förslag som skulle underlätta lärarens arbete men man behöver även se riskerna med förslaget. Bristen på läromedel beror inte på att Sveriges rektorer skulle hysa ett agg mot nya läroböcker. Snarare saknas det ekonomiska resurser för att dessa ska kunna köpas in. En lagstadgad rätt till läromedel som inte följs av ökade budgetanslag skulle bli ett genant slag i luften – samtidigt som nedskärningarna i andra delar av skolan skulle tvingas fortsätta.

Den redan hårt ansträngda lärarkåren ska inte riskera att förlora en kollega för lärobokens skull. Inte heller ska läraren riskera att behöva utöka sin undervisningstid för lärobokens skull. Läroboken ska finnas till för att gynna läraren och eleven. Att tilldela skolorna ytterligare en kostnad utan att ta hänsyn till de efterföljande konsekvenserna riskerar således att medföra andra nedskärningar.

I stället föreslår vi att skolan får ett nytt huvudmannaskap där staten kan finansiera inköp av läromedel – oavsett var i landet skolan ligger. Arbetet med att förstatliga skolan behöver genomföras före riksdagen tvingar på skolorna nya kostnader. Liberalerna har under en lång tid förespråkat ett förstatligande och genom den tillsatta statliga utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan finns förutsättningarna på plats för att genomföra reformen under nästa mandatperiod.

Hannes Snabb, utbildningspolitisk talesperson, Liberala Studenter

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan