Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Om en fastighet säljs görs det med ansvar och blick över helheten

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar till Per Rask och Ulrika Rask: "Hur tänker S om försäljningar inom Svenska kyrkan?"

Att sälja fastigheter är inget mål utan ett medel för att ha en ekonomi som går ihop.

Det stämmer att det under de senaste åren har sålts en del fastigheter, det har på intet sätt varit ett mål i sig. Men med den ekonomiska situation som kyrkan befinner sig i med kostnader som ökar mer än intäkterna måste det till åtgärder för att få ekonomin att gå ihop. I kyrkans ekonomi finns det två stora kostnadsmassor det ena är fastighetskostnader och den andra är personalkostnaden. Det är alltså inom dessa två områden som besparingarna måste ske. Vi har från Socialdemokraternas sida varit tydliga med att vi i första hand tittar på möjligheten att minska fastighetskostnaderna innan vi drar in tjänster som vi menar får en större påverkan på verksamheten.

Annons

Annons

Vad gäller inflytande och påverkansmöjligheter så har vi en löpande dialog med medarbetare dels via deras fackliga organisationer, dels via regelbundna personalmöten. Jag anar mellan raderna att Per och Ulrika Rask är ute efter att ge enskilda medarbetare eller grupper av medarbetare någon form av veto om det gäller försäljningar av den fastighet där man har sin arbetsplats eller bedriver verksamhet. Något sådant veto finns inte och kommet inte att finnas. Om en fastighet säljs görs det med ansvar och blick över helheten i ekonomi och verksamhet.

På samma sätt är det med inflytande för församlingsbor. Kyrkorådet har i sin arbetsordning ett krav om att genomföra ett så kallat kyrkforum dit alla församlingsbor bjuds in innan ett beslut om försäljning eller större förändring av en fastighet kan ske. Det betyder heller inte att det finns ett veto men att man ska ha möjlighet att få information, ställa frågor och komma med alternativa förslag.

Jag har i många svar på insändare från er, Per och Ulrika Rask, både inbjudit till dialog i annan form än på insändarsidorna och efterfrågat andra förslag från er sida till hur vi ska få ekonomin i balans och ha utrymme för det underhåll som flera av fastigheterna behöver. Hittills har det inte kommit ett enda förslag till annan lösning utan bara ett ständigt återkommande till att i vart fall fastigheterna i Strömsbro måste lämnas orörda, något större värnande från er sida för övriga fastigheter inom församlingen förefaller dock inte finnas.

Roberth Krantz (S), ordförande i Kyrkorådet, Gävle församling

Annons

Annons

Till toppen av sidan