Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Otryggheten växer på många platser i Sverige och den organiserade kriminaliteten har bitit sig fast. Detta drabbar både privatpersoner och företagare och kostnaderna för detta är stora i såväl pengar som oro och rädsla. I rapporten Brottslighetens kostnader framkommer att svenska företag varje år har direkta kostnader på över 40 miljarder kronor till följd av brottslighet. De totala kostnaderna överstiger sannolikt 100 miljarder. 

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet framkommer att mer än var femte företag uppger att de påverkas negativt i mycket hög eller ganska hög utsträckning. I Hälsingland är det företag i Söderhamn och Bollnäs som är allra mest utsatta. Undersökningen visar också skillnader mellan olika branscher. För hela Sverige är det företag i de gröna näringarna som påverkas mest negativt, följt av företag inom handeln och transportsektorn. En sammanställning av de 7 000 öppna svar som lämnades i fjolårets undersökning visade att det som flest företagare spontant tar upp är stölder och inbrott.

Annons

Annons

Detta är fullständigt oacceptabelt. Så här får det inte gå till i en rättsstat. Den omfattande brottslighet som drabbar företag behöver mötas med att alla relevanta delar av samhället bidrar med insatser. Polis och andra rättsvårdande myndigheter har ett stort ansvar i detta. 

Vi menar därför att fler aktörer behöver agera tydligare för att minska brottsligheten mot företag. Kommun, region och länsstyrelse behöver ta ett steg fram. Nyligen presenterades ett utredningsförslag (SOU 2021:49) som pekar ut områden där kommunerna kan agera i brottsförebyggande åtgärder.

Förslagen går i rätt riktning men det är något som saknas. Näringslivet nämns inte alls i de föreslagna lagtexterna. Företagen lokalt har mycket kunskap om var och hur brott begås samt kloka tankar om hur det kan förebyggas och kan vara en viktig part i det brottsförebyggande arbetet. I det arbetet behöver kommunerna säkerställa och regelbundet genomföra ordentliga analyser av hur företag påverkas av brottslighet samt ha en ansvarig person utsedd till detta.

En annan del är att kommunerna måste, tillsammans med polisen, bjuda in till särskilda företagardialoger om brottlighet och otrygghet. Dessutom bör kommunerna ha en handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet, där också näringslivsaspekten är en integrerad del.

Detta vore viktiga steg på vägen mot ett tryggt samhälle där brott aldrig lönar sig.

Lotta Petterson, regionchef, Svenskt Näringsliv i Gävleborg 

Jens Hedström, chef, Region & Marknad, Svenskt Näringsliv

Annons

Annons

Till toppen av sidan