Annons

Annons

Annons

Annons

Tierp

Insändare
Insändare: Med sorg i hjärtat ser jag att allt mer centraliseras till Tierp

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Utan en levande landsbygd med skola, affär, bensinstation, mötesplatser som kyrkor, föreningslokaler, kafé blir människor tvungna att försöka åka till större orter. Varför ska vi fortsätta acceptera detta?" skriver Lars Gustafson. Bilden visar Tierp från ovan.

Bild: Jörgen Svendsen

Annons

Närhet, värme och omtanke borde vara den självklara grunden för att både kyrka och samhälle ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Sverige är ett av de länder, som tyvärr har centraliserat mest av alla i Europa. Varför? Jo, bland annat därför att våra politiker/förtroendevalda tycker att det är ekonomiskt mest fördelaktigt. Alltså förtätas städer och tätorter alltmer, och för med sig en sterilare bebyggelse med färre grönområden och friytor. Detta innebär i sin tur mer främlingskap och aggressioner mänskor emellan och även en ökad kriminalitet.

Hela tiden talas om behovet av fler poliser och mindre om det förebyggande arbetet, med exempelvis mindre skolor och mer skolpersonal, så att alla barn och ungdomar får bli sedda. Polismyndigheten har under flera år avskedat kanslipersonal, så att poliserna får göra mer administrativt jobb i stället för de rent polisiära. Ju större enheter, desto längre avstånd mellan styrelser och enskilda individer. Utan en levande landsbygd med skola, affär, bensinstation, mötesplatser som kyrkor, föreningslokaler, kafé blir människor tvungna att försöka åka till större orter. Varför ska vi fortsätta acceptera detta? Och vad skulle stadsbor tycka om att de inte hade en fin landsbygd att åka till och njuta av stillhet och natur i sommarstugor och fjällvärld?

Annons

Annons

Tyvärr har även Svenska Kyrkan till dels drabbats av denna centraliseringshysteri, med större pastorat och kontrakt. Men när det drabbar beslutsfattarna själva som en av de som drev igenom ihopslagningen av församlingar i Uppsala Stift, nu själv protesterar mot att den egna församlingen ska inlemmas i en stadsförsamling, Enköping, då ändras tydligen strategin.

LÄS MER: Kyrkan säljer fastigheter i Tierp: "Vi har behov av en tredjedels kyrka"

Med sorg i hjärtat konstaterar jag som siste kyrkoherden i Västland, norra Uppland, hur allt mer centraliseras till tätorten Tierp. Eftersom tidigare församlingsbor ännu hör av sig till mig och bland annat beklagar sig över den minimala församlingsverksamheten i Karlholmsbruk och tankarna om försäljningen av både Vita Magasinet och Västlands Församlingshem, så vill jag bara säga, att det var detta jag sa, då stiftsstyrelsen drev fram sammanslagningen av församlingarna. Nämligen att varje församlings lokala karaktär måste beaktas, men att samarbetet gärna kunde öka både mellan församlingar och i ett då mycket aktivt kontrakt.

Kyrkobyggnader kan med fördel byggas om och få en större användning, men exempelvis Vita Magasinet, vilket av gamla Kyrkorådet i Västland rustades upp med hissanläggning och ändamålsenligt arkiv och bra kontor samt lokaler för kärnverksamheten med barngrupper, konfirmander, körer för olika åldrar, soppluncher med andakt och olika programpunkter, filmkvällar, studiecirklar/bibelstudier, med mera. Mycket av detta kan kallas diakoni. Och det fanns lokalt förankrad personal, för just närheten, värmen och  omtanken. Tänk om, innan det är för sent!

Tillsammans kan vi, och att bygga upp, ej riva neder, är en kristens heder!

Kampfyllda hälsningar från Lars Gustafson, Kh.em. i Marma

Annons

Annons

Till toppen av sidan