Annons

Annons

Annons

Sandviken

Insändare
Insändare + Svar direkt: Får drabbade i Sandviken samma hjälp som Gävlebor?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Eftersom utredningarna pågår kan vi ännu inte svara på vilken ersättning kunder kommer att få och vi har heller inga specifika kostnadsberäkningar för händelsen", skriver man i ett svar till "Drabbad".

Bild: Jenny Lundberg

Annons

Man läser i tidningen om hur Gävle kommun/Gävle vatten bokar av 250 miljoner kronor för skadorna i samband med översvämningarna. Det var många i Sandviken som också drabbades, hur agerar Sandviken Energi i frågan? Kommer drabbade även här att få tillbaka självrisker och åldersavdrag för skador orsakade av vatten som kom bakvägen i avloppssystemet?

Drabbad

SVAR DIREKT:

Hej Drabbad!

Sandvikens kommun och Sandviken Energi har just nu flera fall där drabbade kunder har fått översvämningar i sina källare på grund av det stora skyfallet. I dagsläget uppmanas alla kunder att kontakta sitt försäkringsbolag för att få ersättning för den skada de drabbats av. Därefter kommer individuella utredningar att göras för att klargöra vem som är skadeansvarig i varje enskilt fall. Detta sker via kundens och Sandviken Energis respektive försäkringsbolag. Om utredningarna visar att skadeansvaret landar hos kommunen eller Sandviken Energi kommer kunden att ersättas enligt gällande regler.

Annons

Annons

Eftersom utredningarna pågår kan vi ännu inte svara på vilken ersättning kunder kommer att få och vi har heller inga specifika kostnadsberäkningar för händelsen. Men såväl kommunen som Sandviken Energi har med ersättningskraven i beräkningar och är medvetna om att vi kan behöva ta höjd för tillkommande kostnader på grund av översvämningar och kunders krav. Vi bedömer däremot inte att kostnaderna kommer att vara i samma storlek som de i Gävle, eftersom betydligt fler kunder drabbades där.

Parallellt med skadeutredningarna arbetar kommunen tillsammans med Sandviken Energi med olika frågor kring dagvattenhantering och hur vi tillsammans kan förebygga översvämningar framåt. Det här är en komplex fråga som inte har några tydliga svar i gällande lagstiftning. Samverkan och en ökad förståelse hos alla parter inklusive fastighetsägarna är viktigt för att kunna förebygga översvämningar.

Thomas Nyberg, affärsområdeschef för vatten på Sandviken Energi

Sofie Norberg Domsic, plan- och byggchef Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)

LÄS alla våra artiklar om översvämningarna i Gästrikland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan